This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

50 Languages (Lithuanian) /50 kalbų (Lietuvių kalba)

Publikacijos data

-

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Menai ir muzika
Verslas ir komunikacija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1

Priemonės tipas

Audio
Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics
Fonetika

Gebėjimai

Klausymas
Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Šaltinyje pateikta 100 pamokų. Lietuvių kalbos besimokantys studentai gali jomis naudotis mokydamiesi lietuvių kalbos žodyno, gramatikos ir ar bet kurių kitų kalbos aspektų savarankiškai. Šis šaltinis gali būti taikomas tiek darbui pamokoje tiek savarankiškai mokantis kalbos. Naudinga tai, kad besimokantis žmogus gali pasirinkti iš daugelio kalbų savo mokamą kalbą ar kalbas kaip mokymo kalbą. Šaltinio medžiagos išradinga struktūra suteikia studentams galimybę lavinti visus kalbinius gebėjimus - skaitymo, rašymo, klausymo, ar net bendravimo įgūdžius.

Atvejo analizė

“50 Languages” tinklalapyje pateikta pamokų medžiaga naudojasi Erasmus+ mainų programos studentai mokydamiesi lietuvių kalbos (jiems dėstau dalyką „Lietuvių kalba ir kultūra“). Seminaruose šaltinio medžiagą taikau gana retai (turiu pasirengusi savo įvairių pateikčių ir pan.), bet studentai čia pateikta medžiaga naudojasi mokydamiesi savarankiškai: jiems nurodau konkrečias pamokas pagal mūsų einamą temą. Šaltinis naudingas ir kartojant išeitus dalykus, rengiantis testui ar egzaminui. Labai gerai, kad studentai gali pasirinkti savo gimtąją arba gerai mokamą kalbą kaip instrukcijos kalbą (praktika rodo, kad ne visi mainų programos studentai gerai moka anglų kalbą).

Gairės

Laisvai prieinamo šaltinio medžiaga galima naudoti mokant lietuvių kalbos arba jos mokantis savarankiškai.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

4

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

3

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Šiame tinklalapyje pateiktas daug lietuvių kalbos pamokų, kurios lengvai prieinamos ir lengvai naudojamos studentų. Pravartu, kad studentai gali kartoti jiems sunkesnes užduotis kiek nori kartų, naudinga, kad gali pasirinkti savo gimtają kalbą kaip instrukcijos kalbą. Trūkumas tas, kad ne visa “50 Languages” medžiaga (vaizdo įrašai, testai) yra pritaikyti lietuvių kalbai.
Nuoroda:
Visit