This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

IATE Interactive Terminology for Europe

Publicēšanas datums

( updated version) 2018

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Accounting
Māksla un mūzika
Bioscience
Engineering
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tiesību zinātne
Medicine & Nursing
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Estonian
Latviešu
Lietuviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

B1
B2
C1
C2

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika

Prasmes

Runāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

IATE (Interactive Terminology for Europe) ir ES terminoloģijas datubāze. Tā kopš 2004. gada vasaras tiek izmantota ES institūcijās un aģentūrās, lai apkopotu, izplatītu un pārvaldītu specifisku ES terminoloģiju. ES terminoloģijas datubāze ir paredzēta ikvienam, kurš meklē precīzus terminu nosaukumus.
Ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu 1 miljonā ierakstu IATE ir galvenais atsauces avots terminoloģijas nozarē un tā tiek uzskatīta par lielāko terminoloģijas datubāzi pasaulē. Tā, piedāvājot plašus resursus, aptver 24 oficiālās ES valodas un arī latīņu valodu.

Gadījuma izpēte*

Šis portāls ir īpaši vērtīgs informācijas avots tulkotājiem, kuri darbojas jebkurā ar cilvēku darbību vai zinātni saistītā jomā. Filoloģijas studenti to plaši izmanto, apgūstot tulkošanu, leksikoloģiju (terminoloģiju), rediģēšanu utt. Portālu ieteicams izmantot arī citu specialitāšu studentiem un praktikantiem, lai apgūtu vai pilnveidotu savu profesionālo valodu, jo jebkuram domēnam, kas parādās ES profesionālajās apmaiņās, šajā resursā ir atvēlēta sava vieta. Pēdējā laikā plašāk pārstāvēti domēni, kas saistīti ar finansiālo krīzi, apkārtējo vidi, zvejniecību un migrāciju. IATE kā savu domēnu klasificēšanas sistēmu izmanto “EuroVoc” daudzvalodu tēzauru.

Vadlīnijas*

Jaunās meklēšanas tehnoloģijas nodrošina augstu rezultātu meklēšanas precizitātes pakāpi. Pastāv iespēja jomu meklēt neatkarīgi no termina jomas. Visiem “EuroVoc” domēniem un deskriptoriem ir domēnu filtrēšanas iespēja.
Lietotājiem jāņem vērā ka IATE ir terminoloģijas datubāze, nevis vārdnīca, tādēļ tā izmanto uz jēdzienu balstītu pieeju, nodrošinot katram jēdzienam atsevišķu piekļuvi. Ja vārdnīcā vārdam “mouse” atradīsiet vienu pozīciju ar dažādām šī vārda nozīmēm, tad IATE datubāzē katrai šī vārda nozīmei būs sava pozīcija.
Lietotājiem jāņem vērā arī tas, ka atsevišķos gadījumos sniegtā informācija var būt novecojusi vai arī nekad nav kārtīgi pārbaudīta, lai gan pārējās vienības pievienotas salīdzinoši nesen un ir kā rezultāts plašiem pētījumiem, ko veikuši terminologi un konsultējuši nozaru eksperti. Un, protams, ir daudz gadījumu, kad sniegtā informācija var būt daļēja. Ir ļoti svarīgi izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Termins ar zemu uzticamības vērtību un bez papildu informācijas nebūtu jāuzskata par absolūtu patiesību. Savukārt termins, kam pieejama skaidra definīcija un ko papildina uzticamas atsauces un cita papildu informācija, var tikt uzskatīts par patiesi uzticamu. Lai izvērtētu terminu uzticamību, izmantojiet gan šo informāciju, gan arī savu kritisko domāšanu.

Tomēr joprojām ir ļoti svarīgi izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Termins ar zemu uzticamības vērtību un bez papildu informācijas nebūtu jāuzskata par absolūtu patiesību. Savukārt termins, kam pieejama skaidra definīcija un ko papildina uzticamas atsauces un cita papildu informācija, var tikt uzskatīts par patiesi uzticamu. Lai izvērtētu terminu uzticamību, izmantojiet gan šo informāciju, gan arī savu kritisko domāšanu.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

5

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

2

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Lietotājiem piešķirtās portāla izmantošanas tiesības, ņemot vērā viņu profilus (kontus), var atšķirties. Vietnei iespējams piekļūt no jebkuras ierīces: viedtālruņa, planšetdatora, portatīvā datora.