This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “АЛМА МАТЕР”

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

20 May 2009 3.5.2021 (sample episode)

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Журнализъм и медия

Описание на учебната ситуация

Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Видео

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Критично мислене
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

АМТВ е студентска телевизия към Софийски университет “Св. Климент Охридски” за култура, образование и младежки политики със статут на “национална обществена телевизия” в България.
Този ресурс предлага актуална информация и прозрения за днешна България.
Фокусната програма се състои от пет 20-40-минутни епизода с новини за актуални книги в България, избор на журналисти и интервюта с журналисти и писатели.
Обръща се особено към по-младите учащи се в оживен, плавен диалог между двама журналисти. Свежо, безпристрастно, жизнено. Може да се използва в разговор, изграждане на речников запас, дискурс, класове по четене.
Младите хора обсъждат книгите, които харесват, и дават причини на неформален образован език, споменавайки диалога между поколенията.

Опции.

в очакване на валидиране

Указания

1. Този 40-минутен епизод се състои от 4 части; книжната секция отнема първите 10 минути; може да се раздели на две според 2-те книги, представени от всеки журналист: документалният роман „Чернобилска молитва“ от Светлана Алексиевич и стихотворенията „Кураж сърца“ от Лилия Йовнова. Има два допълнителни раздела, интервю с българския преводач Вида Делчева и писателя Рене Карабаш.
2. Предварителна дейност. Учителят представя темата: Говорейки за книгите и дава листовка 1 с кратка биография на авторите и списък с книги. Учениците са помолени да назоват някои любими автори и жанрове; екранизирани версии на книги; popular docudramas (книги, писател-писателница, филм). Учителят има друг лист 2 с писатели по личен избор.
3. Учителят пуска първите 5 минути от програмата: Алекс представя книгата на С. Алексиев.
4. Дейност. Фокус върху езика и дискурса. 4.1. Разговор: Студентите са помолени да дадат информация за писателката и другите й книги; да коментират съдържанието на представената книга; да сравним американския документален филм и оригинала. Студентите са помолени да коментират гледната точка на Алекс (книгите, на които са базирани успешни филми, често са по-дълбоки, имат по-широк обхват и по-силно въздействие). 4.2. Лексика: стандартна с елементи на жаргон (стахотни, готини) и нови заемки (спинофит, спинофи); 4.3. Граматичен фокус: низовете на Genitive могат да се практикуват интензивно (В новия ни епизод); Чернобилска молитва” на Светлана Алексиевич; на крилете на силата на човешкия дух и надежда; книгата-портрет на цяла една система; 5. Дискурс: Гледайте онлайн само по телевизия “Алма Матер” и в социалните мрежи.
Активност +. Учителят моли учениците да обсъдят съдържанието на презентацията и да създадат (напишат) подобна презентация, като работят по двойки върху писатели, избрани от лист 2. Учениците представят своето произведение; практикувайте ролева игра, смяна на роли, диалог.
*
Този ресурс предлага оживена информация за нови книги с различно

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

5

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

4

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този ресурс предлага оживена информация за нови книги с различно съдържание; откроява събитията в университета и в страната по обективен начин с персонална нотка.
Може да се използва за насърчаване на устните умения на учениците (монолог и диалог).
Ще помогне за подобряване на нуждата на учениците да контекстуализират своите езикови умения и нуждата на учителите да се свържат с културния произход на преподавания език.
Подобни ресурси могат да се използват за всички езици, тъй като упражнението на студентите по журналистика за създаване на новини може да се разглежда като паралелно с усилията на студентите по езици да овладеят своите знания и умения.
Преподавателите могат да наблюдават напредъка на учениците и учениците могат да оценяват собствения си напредък и да разсъждават върху ученето, ако бъдат помолени да създадат подобни произведения в клас.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit