This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Pasaulio vietovardžiai

Publikacijos data

2014

Tikslinė grupė

Sritis

Verslas ir komunikacija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Tvarumas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1
B2
C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas

Aprašas

Svetainė „Pasaulio vietovardžiai“ skiriama visiems, kam reikia ištarti ar parašyti užsienio šalies vietovardį. Jos pagrindas – žodynas „Pasaulio vietovardžiai“. Penkiatomį žodyną Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) iniciatyva parengė ir išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC).Tikslas – vienodinti kitų šalių vietovardžių rašybą lietuvių kalboje, fiksuoti ryšį tarp vietovardžio autentiškos ir sulietuvintos formos, sinonimų ir variantų.

Atvejo analizė

Šiuos išteklius kaip informacinę medžiagą gali naudoti besimokantys lietuvių kalbos ir įvairių specialybių (geografijos, tarptautinių santykių, verslo) studentai. Tai naudinga rengiant pristatymus lietuvių kalba apie tam tikrą pasaulio šalį, tikslią jos vietą, gyventojų skaičių ir kalbas, ryškias geografines ypatybes (upės, kalnai, dykumos). Studentai įgyja papildomos rašybos praktikos, daiktavardžių, būdvardžių ir skaičių linksnių.

Gairės

Šalia vietovardžių variantų šaltinis pateikia papildomos informacijos apie vietoves, žemynus ir šalis, vietos kultūrą. Paieškos sistema patogi, šaltinis labai patrauklus ir skatina susidomėjimą. Jis geriausiai tinka savarankiškam mokymuisi.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

5

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

2

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

2

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Priemonėje gausu ne tik kalbinio, bet ir kultūrinio bei pažintinio pobūdžio turinio. Jis yra labai patrauklus dėl naujoviškų techninių ir vaizdinių savybių
Nuoroda:
Visit