This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Tinklalaidė ir tinklaraštis „Kalbėk kaip Antanas“

Publikacijos data

2017-present

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Žurnalistika ir multimedijos
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

anglų
Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2
B1

Priemonės tipas

Activity/task
Audio
Video

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics
Fonetika

Gebėjimai

Klausymas
Skaitymas

Aprašas

Tinklalaidė ir tinklaraštis „Kalbėk kaip Antanas“ yra skirtas padėti besimokantiems susipažinti su lietuvių kalbos žodynu ir gramatika. Numatoma tinklaraščio auditorija – užsieniečiai, kurie gyvena Lietuvoje ir nori išmokti lietuvių kalbą. Jame nagrinėjamos bendro pobūdžio temos, labiausiai tinkančios žemesnio lygio besimokantiems.

Atvejo analizė

Vaizdo įrašuose ir tinklaraštyje aptariamos įdomios temos ir probleminės sritys, kurias parinko mokytojas mokydamas lietuvių kalbos. Ištekliuje pateikiama medžiaga bus naudinga besimokantiems kalbų visą gyvenimą arba žmonėms, senokai besimokiusiems ir atpratusiems nuo formalių pamokų, visiems, norintiems prisiminti primirštą kalbą ir atnaujinti žinias. Tinklalaidės ir tinklaraščio įrašai yra pakankamai trumpi, tad tiks net ir tiems, kurių darbo grafikas labai užimtas. Tačiau grįžtamojo ryšio ištekliuje nėra. Tinklalaidėse neplėtojama jokia nuosekli programa, todėl geriausiai jas naudoti pagal poreikį, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Gairės

Išteklius gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė, skatinanti palaikyti besimokančiojo kalbos lygį. Pateikiama medžiaga geriausiai tinka savarankiškam mokymuisi, norint pagilinti lietuvių kalbos žinias. Tačiau pratybų, tikrinančių tinklalaidėse ir tinklaraštyje išdėstytą medžiagą, nėra, todėl išteklius geriausiai tinka pasyviam mokymuisi. Mokytojas galėtų įtraukti šio ištekliaus veiklas į darbą klasėje arba pasiūlyti besimokantiesiems kaip papildomą kartojimo ar praktikavimosi formą. Ištekliaus privalumas yra tai, kad jis nuolat atnaujinamas ir papildomas nauja medžiaga. Tai reiškia, kad besimokantieji nuolat gauna pranešimus apie pasirodžiusią medžiagą į savo pašto dėžutes arba aplikacijas. Nuolatinė autentiško turinio pasiūla sėkmingai skatins besimokančiųjų motyvaciją, ko neretai trūksta įprastinėje kalbų mokymuisi skirtoje medžiagoje, išleistoje prieš daugelį metų.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

2

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

2

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Tai yra atviros prieigos išteklius. Jame sukurtas pridėtinės vertės turinys mokytojui, norinčiam paskatinti žmones mokytis lietuvių kalbos. Medžiaga pateikiama prieinama forma, pabrėžiami kasdienėje aplinkoje vartojami kalbos variantai; tokiu būdu laikomasi aprašomojo požiūrio į kalbų mokymąsi. Besimokantieji galėtų naudoti šį išteklių savarankiškam mokymuisi arba kaip papildomą priemonę mokantis iš vadovėlio arba kalbos kursuose.
Nuoroda:
Visit