This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Lociņš: App for iOS (iPhone/iPad) / Google Play (Android devices)

Publicēšanas datums

First released in 2014, updated 2021

Mērķgrupa

LV

Joma

Māksla un mūzika
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika

Prasmes

Runāšana
Rakstīšana

Apraksts*

Šī lietotne izstrādāta lietošanai viedtālruņos un ir ideāli piemērota A1 līmeņa studentiem, kuri vēlas vairāk praktizēties patstāvīgi. To iespējams izmantot arī kā papildu palīgu mācībās, lai studenti varētu pārskatīt apgūto materiālu vai izpildīt kādus mājasdarbus.

Gadījuma izpēte*

Lietotne paredzēta lietošanai viedtālrunī. Tā ir ļoti piemērota valodas apguvējiem ar A1 valodas prasmju līmeni. Šis var būt labs papildu mācību līdzeklis gan tiem, kuri valodu apgūst pašmācības ceļā, gan tiem, kuri to māca.
Tiklīdz programma ir lejupielādēta, to var izmantot jebkurā vietā un laikā, piemēram, dodoties uz savām valodu nodarbībām. Valodas apguvējam diezgan bieži nākas risināt vienus un tos pašus jautājumus, tādēļ tas viņam palīdz labāk apgūt mācību vielu. Programma ir ļoti noderīga tiem, kuru dzimtajā valodā nav gramatisko formu vai locījumu, tādēļ šiem studentiem ir daudz jāpraktizējas, lai apgūtu jaunās kategorijas. Tomēr šī lietotne vairāk piemērota pašmācībām nekā izmantošanai klasē, jo nodarbības laikā programmu izmantot ir diezgan sarežģīti. Studenti, apgūstot programmas materiālu patstāvīgi, var saglabāt ekrānuzņēmumus ar problemātiskajiem lingvistiskajiem gadījumiem, lai pēc tam tos klasē pārrunātu ar docētāju.

Vadlīnijas*

Lietotņu klāsts latviešu valodas apguvei nav plašs, tādēļ ir patiešām lietderīgi izmantot šo.
Šī lietotne ir pieejama valodas apguvējiem, kuri izmantot Apple iOS (iPhone vai iPad), kā arī Android ierīces.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

4

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

2

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Lietotne paredzēta lietošanai iPhone vai iPad ierīcēs. Google Play veikalā to lejupielādēt var arī Android ierīču lietotāji. Tā ir ļoti piemērota A1 līmeņa valodas apguvējiem. Šis var būt labs papildu mācību līdzeklis gan tiem, kuri valodu apgūst pašmācības ceļā, gan tiem, kuri to māca.
Izmantojot lietotni “Lociņš”, ikviens var trenēties latviešu darbības vārdu lietošanā. Tajā atrodami dažādi uzdevumi: izvēlēties piemērotu darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), izveidot teikumu, izmantojot dotās vārdu formas (Apvieno!) utt.
Šo uzdevumu sastādīšanai tika izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir tematiski sagrupēti, piemēram, grupās “Es”, “Ģimene”, “Citi”. Studenti tiek iepazīstināti ar darāmās un ciešamās kārtas darbības vārdiem, kā arī vienkāršiem izteicieniem, kas veidoti tagadnes, pagātnes un nākotnes formās.