This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Konsultacijų bankas: VLKK

Publikacijos data

-

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Teisė
Medicina ir slauga
Tvarumas
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Fonetika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas

Aprašas

Konsultacijų bankas yra informacinis įrankis, siūlantis patarimus, kaip teisingai vartoti lietuvių kalbos žodyną, gramatiką, skyrybos ženklus, rašybą ir kt. Atsakymus į klausimus, susijusius su kalbos taisyklingumu, rasite šioje svetainėje.. Konsultacijų banke šiuo metu galite rasti 13 200 įrašų. Jei nerandate atsakyto į rūpimą klausimą, galite parašyti ir greitai gausite atsakymą.

Atvejo analizė

1) Yra daug anglų filologijos studentų (ypač studijuojančių vertimo studijose), kurie dirba su Konsultacijų banku (aš juos mokau „Teksto redagavimo“). Atlikdami pratimus ir įvairius atsisikaitymus (kolokviumą, grupinius namų darbus, egzaminą ir pan.). Studentai nuolat naudojasi šiuo šaltiniu redaguodami originalius ar išverstus tekstus, kad patikrintų, ar kolokacijos arba žodžių junginys atitinka bendrosios lietuvių kalbos normas. Semestro metu studentai susipažįsta su Konsultacijų banko naudojimosi galimybėmis; jei norminiuose žodynuose neranda ieškomo žodžio, tuoj pat ieško jo banke.
2) Įvairių studijų programų studentams pateikiamos užduotys naudotis Konsultaciniu banku. Pavyzdžiui, seminaruose „Akademinė komunikacija“ specialiosios kalbos tekstai vertinami taisyklingumo požiūriu , todėl norėdami ieškoti tam tikrų žodžių ar konstrukcijų, , todėl norėdami ieškoti tam tikrų žodžių ar konstrukcijų,; jie naudojasi Konsultacijų banku.. (Analogiškos užduotys taip pat pateikiamos ir kaip savarankiškas darbas). Rašant bakalauro ar magistro darbus patariau studentams naudotis Konsultaciniu banku ir pastebėjau, kad kurie iš jų studijų procese ir toliau naudojasi Konsultacijų banku. Norėdamas parodyti kitiems rašytinio darbo kalbos ir dizaino netikslumus, ir kitų studijų programų studenams pateikiu konkrečias nuorodas į Konsultacijų banką.

Gairės

Konsultacijų bankas – tai leksikos, gramatikos, skyrybos, rašybos ir kt. patarimų bazė.
Paieškos langelyje įrašykite rūpimą žodį ar jo dalį.
Pasirinkus „Visur“, įrašyto žodžio bus ieškoma ir klausimų, ir atsakymų, ir antraštinių žodžių dalyse. Susiaurinti paiešką galima pakeitus parinktį į „Klausime“ (bus ieškoma tik klausimų formuluotėse), „Žodyje“ (bus ieškoma tarp antraštinių žodžių), pasirinkus temą (bus ieškoma tarp pasirinktos temos – leksikos, sintaksės, skyrybos, rašybos – įrašų).

Studentai, rengiantys įvairius su specialybe susijusius tekstus, turėtų būti mokomi naudotis Konsultacijų banko medžiaga vertinant kalbos reiškinio (ne) dėsningumą. Visų disciplinų studentai taip pat turėtų būti skatinami naudotis ištekliais rengiant rašto darbus ir mokslinius darbus.
Besimokantiesiems, tyrėjams ir dėstytojams rekomenduojama ne tik kreiptis į Konsultacijų banką, bet ir į įvairius kitus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prižiūrimus puslapius.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

2

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

5

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Konsultacijų banko pateikta medžiaga apie dažniausiai pasitaikančius lietuvių bendrosios kalbos normos pažeidimus pirmiausia naudinga žmonėms, kurie jau kalba lietuvių kalba, tačiau nori patikrinti vieną ar kitą (nesisteminį) atvejį. Taikymas kitomis kalbomis yra ribotas; Konsultacijų banko medžiaga gali naudotis tik žmonės, jau gerai mokantys lietuvių kalbą.
Konsultacinio banko medžiaga nuolat ir operatyviai pildoma, o tai naudinga, nes nauji sprendimai (skyryba, rašyba, kirčiavimas ir kt.) Atsiranda greičiau nei spausdintose žinynuose.
Nuoroda:
Visit