This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

DRAUGAUKIME /LET’S BE FRIENDS

Publikacijos data

2014 (start of the project)

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Verslas ir komunikacija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

anglų

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2

Priemonės tipas

Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics
Fonetika

Gebėjimai

Klausymas
Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Šis tinklalapis – tai mokymo priemonė užsieniečiams, norintiems išmokti lietuvių kalbos pagrindų (A1 – A2 lygiu), todėl jis tinkamas visų disciplinų studentams, ką tik pradėjusiems gilintis į lietuvių kalbos paslaptis. Tinklalapio vartotojams – studentams ir mokytojams/ dėstytojams - leidžiama prisiregistruoti; studentams gali būti priskirtas mokytojas, kuris juos konsultuoja ir seka jų mokymosi pažangą.
Šią mokymo priemonę sudaro dvylika temų, kiekvienai jų skirtos dvi pamokos. Pamokos struktūra skatina aktyvią ir pasyvią kalbos vartosenas. Taisyklių paaiškinimai pateikiami abiem kalbomis – lietuvių ir anglų, todėl užsienio studentas paaiškinimus gali matyti lygiagrečiai tiek kalba, kurios mokosi (lietuvių), tiek mokomąja (instrukcijos) kalba (anglų).
Prie tinklalapio prisiregistravę mokytojai/dėstytojai visada turi prieigą prie visų kurso temų medžiagos, tačiau studentams nauja tema pateikiama kas dvi savaites. Tai nėra blogai, tačiau sukelia papildomų trukdžių, jeigu, pavyzdžiui, norima naudotis tinklalapio medžiaga tik su A2 lygio studentais, o šešios primosios iš dvylikos temų yra skirtos A1 lygio studentams ir likusios šešios temos - A2 lygio studentams, tai prie tinklalapio prisiregistravę A2 lygio studentai turi laukti mažiausiai dvylika savaičių, kol gaus prieigą prie jų lygiui tinkančios medžiagos. Taigi, visa tinklalapio medžiaga labiausiai tinka tiems, kurie pradeda mokytis lietuvių kalbos A1 lygiu, kitu atveju, tarkim pasiekus A2 kalbos mokėjimo lygį, teks pakartoti kalbos pradžiamokslį.
Susisiekus su tinklalapio kūrėjais ir pasiteiravus apie galimybę studentams, kaip ir mokytojams, gauti prieigą prie visos kurso medžiagos, sužinota, kad projekto metu tokios galimybės nebuvo numatyta, todėl ir ateityje nieko neplanuojama keisti.
Šiuo metu registracija prie tinklalapio atvira tik studentams, tai kelia sunkumų mokytojams, norintiems turėti prieigą prie kalbos mokymo išteklių, be to, nėra nuorodų, kur mokytojai galėtų prisiregistruoti. Informacija dėl registracijos randama tik lietuvių kalbos mokymo šaltinių sąvade (http://www.lituanistika.emokykla.lt/wp-content/uploads/2018/12/Lietuvi%25C5%25B3-kalbos-mokymosi-i%25C5%25A1tekli%25C5%25B3-s%25C4%2585vadas-.pdf). Pasiteiravus apie galimybę prisiregistruoti paaiškėjo, kad pasikeitė tinklalapį administruojančio asmens kontaktai, tad administratoriaus paieška pareikalavo papildomų pastangų. Būtų ženkliai naudingiau, paprasčiau ir aiškiau, jeigu ši informacija būtų nurodyta pačiame tinklalapyje.

Atvejo analizė

Šiame tinklalapyje skelbiamą mokomąją medžiagą kartu su kitomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis planuojama naudoti kaip pakaitalą A1 lygio vadovėliui mokant lietuvių kalbos nuotoliniu būdu. Kaip jau buvo minėta, sunkumus mokytojams vartojant tinklalapio medžiagą kelia paini registracijos sistema ir tai, kad studentams iš karto nesuteikiama galimybė naudotis mokymo ištekliais.

Gairės

Jei studentai prisiregistruoja prie šio tinklalapio kurso pradžioje, jame sukaupti ištekliai yra ideali alternatyva A1 lygio vadovėliui, nes jie sudaryti pagal panašius vadovėlio konstravimo principus.
Tačiau nereikia pamiršti jau minėtų registracijos ir prieigos prie visų išteklių sunkumų.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

3

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
Kaip jau buvo minėta “Aprašo” dalyje, sunkumus mokytojams vartojant tinklalapio medžiagą kelia paini registracijos sistema ir tai, kad studentams iš karto nesuteikiama galimybė naudotis reikalingais mokymo ištekliais.
Nuoroda:
Visit