This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas

Publikacijos data

2014

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Teisė
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B2
C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Šaltinyje yra pasiskolintų terminų ir jų lietuviškų atitikmenų vartojamų įvairiose mokslo ir žinių srityse. Žodyno įrašas trumpai apibrėžia terminą lietuvių kalba ir originalų terminą kilmės kalba; kai kuriuose įrašuose taip pat yra atitikmenų kitomis kalbomis (pvz., rusų, lenkų). Šaltinis pateikia nuorodą į ankstesnius (spausdintus) žodynus su aiškia indeksų sistema. Paieškos įrankį lengva naudoti. Šiuos išteklius plačiai naudoja vertėjai ir redaktoriai, enciklopedijų ir įvairių mokymo priemonių rengėjai.

Atvejo analizė

Su anglų filologijos studentais naudoju išteklius vertindamas studentų baigiamuosius darbus, susijusius su terminijos naudojimu teisės ir verslo srityje. Iš šaltinio gaunama pakankamai informacijos apie teisinės ir komercijos terminologijos vertimą į lietuvių kalbą (terminų atitikmenys anglų ir lietuvių kalbomis), jis leidžia palyginti pasiskolintų terminų semantinį lauką su lietuviškų atitikmenų lauku, taip pat suteikia standartus ir pagrindą kalbos normų tyrimams.
Šiuos išteklius naudoja inžinerijos ir komunikacijos mokslų dėstytojai ir studentai, daugiausia rašydami kursinius darbus. Jie tikrina angliškų terminų atitikmenis lietuviškai ir supranta, kaip terminai vartojami žodžiu ir raštu.

Gairės

Nors svetainės valdymas yra lietuvių kalba, ja gali naudotis ne tik gimtakalbiai, bet ir besimokantys lietuvių kalbos, ypač tie, kurie jau žino tam tikros srities žodyną (terminus). Žodžiai randami ABC sąraše (pateikiamas kairėje ekrano pusėje) arba naudojant paieškos įrankį. Pridedamose rubrikose (tekstų pavyzdžiai, sinonimai, šaltiniai) pateikiamas tolesnis žodžio/termino vartojimo lietuvių ir kitomis kalbomis paaiškinimas ir pavyzdžiai.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

2

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

1

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

3

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Šis šaltinis yra naudingas tiek kalbininkams, tiek plačiai konkrečios profesinės kalbos vartotojų grupei.
Nuoroda:
Visit