This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Povești în jurul lumii – Salutări din România

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

audio
Guiding resources (online course/book)
Test

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Înregistrarea audio și textul asociat oferă o prezentare atractivă, prin imagini și sunete, a unor date despre cultura românească, și anume despre arte (monumente și personalități). De asemenea, ea pune la dispoziție un exemplu autentic de vorbire în limba română contemporane și poate fi utilizată în clasă sau în mod autonom. Textul și înregistrarea pot fi folosite de către studenții din domeniul umanist – arte și cultură.

Studiu de caz

Cei 13 studenți din anul pregătitor au apcreciat resursa ”Povestiri din jurul lumii - Salutări din România”, care a fost predată în modul on site, ea putând însă fi utilizată și în modul online. Studenții au considerat resursa care constă dintr-un test drept utilă și interesantă, întrucât oferă o cantitate mare de informații despree România, pe care însă unii au evaluat-o ca fiind prea mare pentru a fi asimilată într-o singură lecție; unii studenți au considerat ritmul prea alert. Pentru cei mai mulți, cel mai seminifcativ beneficiu a fost setul de unități lexicale introduse. Ei au subliniat și modul amuzant, plăcut de a prezenta informația. În comentarii au spus că nu ar schimba nimic, totuși ar alege să aibă mai puțin vocabular nou, chiar dacă acesta permite introducerea de noi conținuturi. Studenții cu care am lucrat nu au avut nivelul indicat de resursa (ci mai degrabă A2, ceea ce explică și reacția lor la niveull mai ridicat al vocabularului utilizat), dar au fost motivați să și-l însușească și li s-au oferit explicații suplimentare cu privire la anumiți termeni legați de cultura și civilizația românească, au reușit să rezolve sarcinile de lucru. Resursa poate fi utilizată și ca instrument de învățare individuală dacă textul este adaptat de către lector - de exemplu, verbele la Indicativ prezent pot fi transformate la Indicativ trecut. Resursa este accesibilă și prietenoasă, a captivat atenția și interesul studenților, iar dorința lor de a cunoaște mai multe despre cultura și civilizația României a crescut. Rînciog Diana Carmen Mirela, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul Filologie.

Ghid de utilizare

Comprehension of oral specialized discourse and related vocabulary, level B1 - B2
1. Warm-up activity: Questions eliciting the students’ knowledge about Romania and its artistic background: What do you know about Romania? Do you know any elements of Romanian culture (e.g. artistic personalities, architectural landmarks)
2. Listening the recording / reading the text
3. Post listening activities Topics for conversation suggested to the students
a. The most frequently used greetings formulas in Romania
b. The map and he flag of Romania
c. architectural styles in Romanian historical buildings
b. Romanian artistic (and scientific) personalities
e. other Interesting facts about Romania
4. Students are invited to talk about elements of their own culture.
5. Assessment (online quiz with key)
Results achieved:
- Improvement of specialized vocabulary in the field of Arts and Culture.
Risks to be taken into account during the use of the resource:
- some terms may belong to (sub)domains unknown to students or to the general language.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Înregistrarea audio și textul asociat prezintă mai multe informații referitoare la arta românească, cele mai cunoscute monumente și personalități din domeniu. O mostră a limbajului specializat din domeniul artelor, înregistrarea poate fi un instrument util pentru predarea limbii române contemporane. Accesibilitatea ei face posibilă o utilizare autonomă sau în cadrul orelor de limba română ca limbă străină. Recomandăm încadrarea materialului respectiv în cazul lecțiilor de limbaj specializat pentru studenții din domeniul umanis (cultură și arte).

Website of the Teaching Source:
Visit