This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Povești în jurul lumii – Salutări din România / Stories from around the World – Greetings from Romania

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

audio
Guiding resources (online course/book)
Test

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Înregistrarea audio și textul asociat oferă o prezentare atractivă, prin imagini și sunete, a unor date despre cultura românească, și anume despre arte (monumente și personalități). De asemenea, ea pune la dispoziție un exemplu autentic de vorbire în limba română contemporane și poate fi utilizată în clasă sau în mod autonom. Textul și înregistrarea pot fi folosite de către studenții din domeniul umanist – arte și cultură.

Studiu de caz

The 13 students in the preparatory year appreciated the resource “Povești în jurul lumii – Salutări din România/ Stories from around the world ", which was used in an on-site session – however, it can also be used in on-line mode. They considered the test useful and inciting as it offered a large amount of information about Romania, which some considered, however, too much to take in in one lesson and some found it too fast-paced. For most, the lexical items represented the main benefit. They also emphasized the funny, agreeable side of the way information was presented. In their comments they stated that they would not change anything, however, they would choose to have less new vocabulary, even if it helps introducing new content. Our students did not have the level aimed at by the resource (C1, rather A2, so this accounts for their response to the more difficult lexical items), but they were willing to work and, after they were provided additional information and support in English regarding certain terms related to Romanian civilization and culture, they managed to complete the tasks. It can used as a resource for individual learning if the text is adapted (by the lecturer) – for instance, the verbs in the present of the Indicative can be turned into the past tense. It is accessible and friendly from a technical point of view, the colourful images are an element of attraction for the students: their attention and interest were captivated and their interest in finding more about Romania increased. Rînciog Diana Carmen Mirela, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul Filologie.

Ghid de utilizare

Comprehension of oral specialized discourse and related vocabulary, level B1 - B2
1. Warm-up activity: Questions eliciting the students’ knowledge about Romania and its artistic background: What do you know about Romania? Do you know any elements of Romanian culture (e.g. artistic personalities, architectural landmarks)
2. Listening the recording / reading the text
3. Post listening activities Topics for conversation suggested to the students
a. The most frequently used greetings formulas in Romania
b. The map and he flag of Romania
c. architectural styles in Romanian historical buildings
b. Romanian artistic (and scientific) personalities
e. other Interesting facts about Romania
4. Students are invited to talk about elements of their own culture.
5. Assessment (online quiz with key)
Results achieved:
- Improvement of specialized vocabulary in the field of Arts and Culture.
Risks to be taken into account during the use of the resource:
- some terms may belong to (sub)domains unknown to students or to the general language.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Înregistrarea audio și textul asociat prezintă mai multe informații referitoare la arta românească, cele mai cunoscute monumente și personalități din domeniu. O mostră a limbajului specializat din domeniul artelor, înregistrarea poate fi un instrument util pentru predarea limbii române contemporane. Accesibilitatea ei face posibilă o utilizare autonomă sau în cadrul orelor de limba română ca limbă străină. Recomandăm încadrarea materialului respectiv în cazul lecțiilor de limbaj specializat pentru studenții din domeniul umanis (cultură și arte).

Website of the Teaching Source:
Visit