This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Despre mass-media: TV, radio, ziare, reviste, internet/

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Jurnalism și multimedia

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

română
orice limbă

nivel CEFR

B1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Grammar
Pragmatică

abilități

comprehensiune aurală
citire comprehensiune

descriere

Resursa oferă un pachet complet în domeniul mass-media, inclusiv vocabular specific și material audio pentru pronunție, exerciții pentru vocabularul dobândit (completarea spațiilor goale), activități legate comprehensiunea lecturii pe baza unor texte autentice în limba română (programul român de televiziune) cu întrebări asociate, două clipuri video cu scurte fragmente din filme românești (cu detectivi și de acțiune – patru alte video-uri – exemple de comedie, film romantic, desene animate și documentar – nu sunt accesibile!), câteva activități legate de vocabular (genuri media) și testul sumativ final cu sarcini din toate cele 9 unități ale secțiunii, dintre care unele sunt legate de Unitatea 5 Mass-media. Acesta oferă tipuri variate de materiale și activități și poate fi folosit ca atare pentru predare. Unele dintre videoclipuri lipsesc, nu există sarcini legate de videoclipuri.

Studiu de caz

Resursa a fost testată pe un grup de studenți din anul II licență de la Secția Jurnalism. Lecția a decurs online. Obiectivele sunt clar prezentate și ușor de înțeles și urmărit. Fiecare unitate este bine structurată și organizată, include teste care au scopul de fixa informația și conceptele predate. Elementele vizuale sunt eficiente, iar stilul este prietenos. Testele/chestionarele sunt accesibile, concentrându-se asupra textului și elementelor predate în fiecare dintre unități. Fiecare unitate este compusă din material scris (texte), imagini foto și video, dar și audio cu link către YouTube. Unele texte și materiale video nu sunt accesibile (se poate să fi fost îndepărtate de pe YouTube). Sugerăm ca materialele video utilizate pentru fiecare unitate să fie stocate pe platforma QuiLL. Lilia TRINCA, conf.univ., dr. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republic of Moldova

Ghid de utilizare

Resursa oferă tipuri variate de materiale și activități și poate fi folosită ca atare în ordinea și modul prezentat pe site pentru predarea la clasă, iar activitățile propuse pot fi utilizate în mod flexibil pentru a se potrivi nevoilor studenților.
Unele dintre videoclipuri lipsesc, nu există sarcini legate de niciuna dintre filme, acestea ar trebui să fie furnizate/create de lector.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

4

Comentariu:
Activitățile sunt secvențiate logic și relativ variate, vocabularul de bază legat de mass-media este asociat cu materiale vizuale pentru a le face accesibile. Utilizarea materialelor autentice – extrasul din emisiunea România TV-oferă contact cu limba autentică, așa cum este produsă de vorbitorii nativi. Setul de videoclipuri, dintre care unele sunt fragmente din filme românești premiate, poate stârni interes, provoca la conversație și crește nivelul de motivație al studenților. Sarcinile sau alte materiale similare adaptate de lector pot fi, de asemenea, utilizate ca forme de evaluare.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download