This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Video e-leanirng - Un mod de viață sănătos

data publicării

-

Grup țintă

Lectori

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Resursa constă dintr-un videoclip slideshow care prezintă pe diapozitive cele mai importante elemente de vocabular, conținut și idei legate de o dietă sănătoasă și pericolele de a mânca junk food și de obezitate. Ritmul este adecvat pentru nivelul țintă, iar conținutul este interesant. Este asociat cu o foaie de lucru colorată care introduce vocabular și expresii noi printr-un exercițiu de potrivire, lectură suplimentară cu un exercițiu de completare a spațiilor libere și un set de întrebări asociate materialului audio. Soluțiile tehnice sunt simple, dar eficiente și ușor adaptabile. Se recomandă o activitate follow up pentru exprimarea orală.

Studiu de caz

Resursa a fost testată cu studenții din Anul Pregătitor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, în cadrul Cursului practic de comunicare scrisă și orală (limbă română ca limbă străină) cu desfășurare online. În majoritate cursanții se situează la nivelul A1-A2, după 9 săptamâni de studiu. Prin excepție, în grupa în care s-a testat, se includ doi studenți ce posedă româna deja la nivel B1 (au beneficiat anterior de module de Erasmus în România), iar diferența în receptarea materialului a fost semnificativă. Resursa didactică se aliniază nivelului de competenţă B1 din CECRL /CEFR şi vizează dezvoltarea competenţei de înțelegere pe text scris și oral, în domeniul medical. Pentru a valorifica pe deplin potențialul materialului, testarea s-a produs pe parcursul a două secvențe, ambele de aproximativ 120 de minute. , resursa acoperă prin text, vocabular și gramatică nivelul lingvistic anunțat, B1. Tema propusă a fost interesantă și incitantă pentru studenți. Deși situându-se la nivelul A1-A2, nu au întâmpinat mari dificultăți în înțelegerea vocabularului nou. Zona mai dificilă au constituit-o elemente de gramatică ce au necesitat un timp mai îndelungat pentru înțelegere – dar în felul acesta devine un real motivator pentru studiul independent, mai responsabil, pe viitor. Materialele sunt ușor de accesat, sunt interesante, vizual și acustic fiind redate cu claritate. Faptul că lectura se face cu o viteză medie, adaptată la capacitatea actuală a studenților, a fost apreciat ca unul din plusurile resursei. Studenții au apreciat-o ca fiind eficientă mai ales pe segmentul dezvoltării vocabularului. Exercițiile propuse au vizat vocabularul, iar chestiunile de gramatică nestudiate încă la A1-A2 au fost depășite prin traducerea directă a frazelor, online. Un minus este textul propus în variantă fără diacritice. Resursa poate fi utilizată în studiul individual și pentru activitățile de comunicare orală în grup (dialog, conversații, dezbatere). Resursa poate fi folosită fără impedimente și offline. Lector Dr Gina Nimigean, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Litere

Ghid de utilizare

Durata - 4 min 20 s
1. Activitatea de pregătire: elicitează cunoștințele și atitudinea studenților față de un stil de viață sănătos și o dietă sănătoasă, precum și factori care pot afecta sănătatea;
2. Activitățile pot fi utilizate în ordinea în care sunt prezentate în fișierul de lucru, utilizând și materialul audio asociat;
3. Posibila activitate de follow-up : folosind materialul lexical studenților li se poate cere să scrie un scurt articol de popularizare (2 paragrafe) pentru o revistă care prezintă pericolele legate de fast-food.
Materiaul audio se bazează pe un articol de la un post de televiziune românesc, astfel încât sunetul poate fi folosit împreună cu/în locul textului scris.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa este complexă, bine echilibrată și oferă oportunități pentru dezvoltarea vocabularului, citirii, ascultării și conversației. Aceeași structură poate fi adaptată pentru alte subiecte folosind podcast-uri existente și/sau alte materiale audio. Varietatea tonului și a abordării poate contribui la creșterea interesului și motivației studenților.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download