This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

La bancă

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Contabilitate
Economie, afaceri și comunicare

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

engleză

nivel CEFR

A2
B1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
Test

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatică

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
Exprimare scrisă
Mediere

descriere

Lecția oferă un set de 18 propoziții scurte legate de tranzacțiile bancare și un vocabular specific în limba engleză și transcrierea lor cu spații libere în limba română, în care studenții trebuie să completeze cu vocabularul aferent; cheia exercițiului de completare este disponibilă, ceea ce îl face util în ceea ce privește evaluarea progresului. Textele în limba română sunt asociate versiunii audio. Modelul este ușor adaptabil la alte subiecte și, în funcție de conținut, la alte niveluri. Tipul interactiv de activitate (completarea spațiilor libere, coordonarea între forma scrisă și cea audio) este de așteptat să sporească motivația studenților.

Studiu de caz

Materialul ”La bancă” a fost aplicat, pe parcursul unui interval de 60 de minute, studenților din Anul Pregătitor de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, dintre care majoritatea a început studiul limbii române la începutul lunii noiembrie, iar trei (din țări vorbitoare de limbi neolatine) abia erau sosiți în țară și la cursuri de o zi. Cu toate acestea, ascultarea materialului, adecvat nivelului A2 de competență aurală, nu a ridicat probleme niciunuia dintre aceștia, ei reușind să completeze spațiile libere din interiorul cuvintelor. Resursa, conform chestionarului în format word completat in-situ de către aceștia, a fost considerată ca fiind plăcută și foarte utilă din punctul de vedere al lexicului extrem de necesar pentru un student străin nevoit să se confrunte cu un nou mediu social și cultural. Deși materialul este specific pentru limbajul de specialitate cu care studenții din anul pregătitor vin în contact abia în semestrul al II-lea, vocabularul bancar standard din limbajul internațional a permis analogii și a încurajat totodată comunicarea orală, stimulând interactivitatea.

Ghid de utilizare

1. Activități de pregătire: elicitarea de la studenți a vocabularului specializat legat de tranzacțiile bancare: obiecte (carte de credit/card, ATM/cashpoint), procese (depozit/depozit, semn/autentificare) etc.
2. Oferă vocabular suplimentar din textul propozițiilor și clarifică sensul, dacă este necesar (funcţionar/operator, funcționar, e-banking, împrumut/credit etc.)
3. studenții transferă / traduc propozițiile în limba română.
4. studenții fac exercițiul de completare a spațiilor libere.
5. studenții verifica răspunsurile lor cu materialul audio.
Posibile activități de fixare:
1. Vorbind: studenții își povestesc propria experiență la o bancă, folosind frazele și termenii din propoziții.
2. Conversație: Jocul de rol al studenților - aceștia lucrează în perechi (client și funcționar), creând un dialog legat de operațiunile bancare (de exemplu, deschiderea unui cont)
3. Scris: (eventual folosind alte resurse) studenții scriu instrucțiuni despre cum să reacționeze în diferite situații (doresc să transfere bani, cardul lor a fost furat etc.)
Posibilă resursă auxiliară:
- dicționar online englez român care conține diferiți termeni și expresii unde termenii din domeniul bancar suplimentar pot fi căutați la http://www.engleza-online.ro/dictionar-englez-roman.php
Resursa poate fi utilizată și extinsă cu succes pentru dezvoltarea tuturor abilităților
Riscuri
- Propozițiile nu sunt conectate pentru a forma o unitate coerentă (cum ar fi un dialog într-o bancă)
- Limbajul este destul de formal, nu este nepotrivit, totuși, pentru a fi utilizat într-un mediu bancar

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa oferă un set de termeni actuali în domeniu (tranzacții bancare) în formă contextualizată (propoziții similare cu cele din ghidurile de conversație). Asocierea imediată a textului cu spații libere scris și versiunea audio îl face atractiv; materialul audio poate fi folosit pentru modelare în vederea îmbunătățirii pronunției și prozodiei prin repetiție. Faptul că propozițiile nu sunt legate între ele (nu creează o conversație) și că propozițiile echivalente nu sunt detaliate prin cuvânt sau expresie poate împiedica transferul modelelor gramaticale în alte situații.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit