This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

CoRoLA - corpus pentru limba română contemporană

data publicării

2014

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică
Economie, afaceri și comunicare
Inginerie
Jurnalism și multimedia
juridic
Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie
Turism

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2
C1
C2

tip de material

resurse de referință - dicționare, ghiduri gramaticale, ghiduri de expresii frazeologice

caracteristici lingvistice

abilități

exprimare orală
Exprimare scrisă
citire comprehensiune

descriere

CoRoLA este un corpus de referință pentru limba română contemporană format din texte din diverse domenii produse de vorbitori nativi de română. Prin urmare, nivelul de dificultate poate varia. Interfața este ușor de manevrat, dar studenții au nevoie de introducere în modul de a face interogări, care este oferit de mai multe tutoriale online. Interogările nu se limitează la vocabular, ele pot include forme gramaticale, frazeologie; există, de asemenea, o secțiune orală (Oral Coral Corpus Query) care oferă pronunția materialului lexical. Soluțiile tehnice sunt tipice pentru un corpus de acest tip.

Studiu de caz

Resursa ca atare poate fi utilizată pentru predarea vocabularului specializat din domeniul medical, dar nu include nici un fel de element de structură gramaticală, ceea ce limitează utilitatea sa. Este accesibilă doar studenților care au deja un vocabular specializat dezvoltat și cel puțin cunoștințe de bază de gramatica limbii române, așadar nivelul B1 indicat in Ghid poate fi prea optimist. Utilizarea resursei necesită pregătire intensivă din partea lectorului, iar studenții nu o pot folosi în mod independent. Un avantaj constă în formatul digital, care permite diferite moduri de interacțiune ale studentului cu materialul, cât și prezența elementului vizual, ceea ce permitge o mai bună asociere între concept și materialul lingvistic vizat și sprijină reținerea cuvintelor românești. O formă adițională de material audio asociat ar crește valoarea acvestei resurse.

Ghid de utilizare

Înțelegerea textului citit, vocabular specializat, nivel B2-C1
1. Activitate pregătitoare. Lectorul anunță titlul ”Urgențe stomatologice / Urgențe stomatologice”, elicitează de la studenți definiția de bază a termenului și alți termeni legați de subiect și tratamentul medical recomandat. Faceți o listă cu termenii, adăugați alții, dacă este necesar;
2. anunțarea activității legate de termenul ”abces”; asigurați-vă că studenții cunosc formele flexionare ale termenului (sg/pl, articol definit, formulare de caz);
3. Oferiți studenților două definiții ale termenului ”abces” și cereți-le să identifice care dintre ele este legat de stomatologie (surse: stomatologie https://dentocare.ro/dictionar-stomatologic/, https://medclub.eu/articole/abces-definitie-clasificare/)
4. Prezentați trei extrase (adaptate, dacă este necesar) extrase din CoRoLa și unde se folosește termenul abces (abces) și cereți studenților să identifice cele în care sunt prezenți termeni legați de o urgență în stomatologie și nu într-un alt domeniu.
a. Ar fi trebuit să-mi îngrijesc caria la vreme și nu să ajung la abces și apoi la extracție.
b. Ecografia sau tomografia computerizată evidențiază lichid liber în cavitatea peritoneală, calculi sau abces.
c. Tubulii dentinari sunt căi de pătrundere a florei microbiene spre pulpa dentară ducând în prima faza la inflamarea acesteia (pulpita), ulterior la necroză și gangrenă .
d. În funcție de gradul de confort al medicului, se poate face anestezie locală sau radiculară, incizie și drenaj al abcesului.
5. Solicitați studenților să identifice / sublinieze cuvintele cheie care i-au ajutat să stabilească domeniul (termeni înrudiți); discutați relația cu termenul ”abces”;
6. Cereți stundeților să folosească corpusul pentru a identifica un alt exemplu în care termenul ”abces” este utilizat în legătură cu stomatologia; cereți colegilor să spună dacă consideră că exemplul este corect sau nu;
7. Cereți studenților să introducă termenul abces acolo unde este potrivit, având grijă să utilizeze forma corectă (singular / plural):
Examinează, stabilesc a. _____ și efectuează tratamentul cariilor dentare. Efectuează b._____ de mică chirurgie stomatologica (extracții de dinți, incizii de c. _____ dentare) (correct answer c.)
rezultatele obținute
- îmbunătățirea vocabularului specializat în contexte autentice
riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei
- utilizatorii au nevoie de o anumită cantitate de instrucțiuni pentru a utiliza interfața la o viteză acceptabilă
- unele exemple pot aparține (sub)domeniilor necunoscute studenților sau limbajului general (utilizare non-literală)

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

2

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptabilitate

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Corpusul oferă exemple de utilizare reală a limbii de către comunitatea vorbitorilor și poate fi folosit (în clasă sau în mod autonom) pentru a spori conștientizarea studenților cu privire la utilizarea maternă a limbii. Corpusul poate fi folosit în special de studenții în drept, care este cel mai mare subcorpus, pentru a verifica utilizarea diferiților termeni specializați în context; specialitatea fiecărui subcorpus este ușor de identificat. Din punct de vedere tehnic este relativ (deși nu foarte) ușor de utilizat, este gratuit, are tutoriale și ghiduri de utilizare. Lectorii pot folosi exemple extrase din corpus pentru a verifica un vocabular specializat, prin crearea de diferite tipuri de exerciții (de exemplu, exerciții cu completarea spațiilor libere) și teste (fill-in, alegerea unui răspuns din mai multe variante, înțelegerea textului citit). Textele sunt produse după 1989, oferind astfel mostre de română autentică contemporană; unul dintre scopurile declarate ale Corpusului este învățarea limbilor străine și extragerea informațiilor. Acestea acoperă patru domenii principale cu texte organizate în funcție de domenii (Artă și Cultură, Natură, știință, societate) care sunt clasificate în continuare în 70 de subdomenii.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit