This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

The Lithuanian Language Resources Information System / Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

Publicēšanas datums

2015

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Accounting
Māksla un mūzika
Bioscience
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Engineering
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tiesību zinātne
Medicine & Nursing
Sustainability
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Angļu
Latviešu
Lietuviešu

Mācību valoda

Lietuviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

C2

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika

Prasmes

Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

The information system of the Lithuanian languages resources contains six monolingual dictionaries, 10 multilingual dictionaries, electronic files, 3 databases, an archive of Lithuanian dialects; also there are educational games. Thus, Lithuanian language users can find abundant varied Lithuanian in one place. The system is a user-friendly time-saving device. At the moment , there is work going on renewing the interrelated portal e.kalba ( https://ekalba.lt/)

Gadījuma izpēte*

1) Students of English philology who specialize in translation work a lot and regularly with the dictionaries provided on the Lithuanian Language Resources Information System page (the ‘Dictionary of the Current Lithuanian Language’, English-Lithuanian, Lithuanian-English, phraseology, synonymy dictionaries and others). I teach a course on text editing and during my classes and also in working independently my students use the System to search for the meanings of words n various dictionaries, they try to select the most suitable English and Lithuanian equivalents Lithuanian for composing or editing texts.
2) In my course on "Academic Communication I use the Information system with students of various study programs. Students use the Dictionary of the Current Lithuanian Language to analyze word meanings and the way they are used; they compare various forms and usages in terms of their correctness and appropriateness.

Vadlīnijas*

Encourage students to use a variety of sources to achieve precision and clarity in text editing

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

3

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

2

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

4

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
The information material of the sources provided on the Lithuanian language resources information system page (eg bilingual dictionaries) can be used not only by Lithuanian speakers, but also by Latvian, German, English, Polish, Latin and Old Greek learners, the sources are useful for students, researchers and translators. Sources are readily available. They are not very innovative, nor are they essentially designed to test students' progress. On the completion of the e-kalba project, the interrelated platforms will provide more facilities for teachers and learners.