This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Ekonomia dzielenia się

Data publikacji

18.07.2016

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

C1
C2

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Writing
Czytanie

Opis

Ten podcast o ekonomii dzielenia się jest 40 odcinkiem serii Manadżer Plus autorstwa Mariusza Chrapko, konsultanta ds. coachingu zespołowego, szkoleń z przywództwa i ewaluacji.
Odcinek ten jest jednym z darmowych odcinków na stronie internetowej i towarzyszy mu transkrypcja tekstu w formacie pdf do pobrania.
Podcast trwa 45 minut, ale może być słuchany w 7- lub 10-minutowych odcinkach. Ten podcast może być więc wykorzystany do nauki indywidualnej (słuchanie podcastu plus czytanie) oraz do nauki w klasie.
Przydatny dla studentów z zaawansowanym poziomem znajomości języka polskiego (B2+, C1, C2) uczęszczających na zajęcia z ekonomii, socjologii, antropologii, turystyki.
Dyskusja pomiędzy Mariuszem Chrapko i jego gośćmi pozwala studentom poznać specjalistyczne terminy w realnym kontekście. Podcast pokazuje również, w jaki sposób nowe terminy były konstruowane lub zapożyczane wraz ze zmianami społecznymi.

Studium przypadku

Materiał jest rzeczywiście bardzo interesujący, ale przeznaczony dla osób, które osiągnęły poziom C1 lub C2 języka polskiego. Z praktyki wiemy, że ten poziom jest trudny do osiągnięcia na studiach licencjackich. Dla studentów specjalizujących się w tej dziedzinie, materiał może być sugerowany do dalszego studiowania, do rozwoju umiejętności.
Nie sądzę, że można go używać jako takiego w klasie. Wykładowca może jednak wybrać mniejsze (8-10 minutowe) fragmenty nagrania i wybrać odpowiedni fragment tekstu. Na podstawie fragmentów powinien objaśnić słownictwo specjalistyczne (korzystając z dostępnych słowników) oraz skonstruować ćwiczenia gramatyczne i zaproponować tematy do rozmowy.
Powtarzam, materiał jest ciekawy, ale jest to raczej materiał, który może posłużyć wykładowcy do zbudowania kilku lekcji oraz materiał do indywidualnej nauki dla uczących się z bardzo dobrym poziomem języka polskiego.
Myślę, że to dobrze, że wskazano takie źródło internetowe, które może być wykorzystane do przygotowania materiałów dydaktycznych.

Wytyczne

1. Wykładowca przedstawia temat dyskusji i opisuje, jak będzie przebiegała lekcja.
2. Proponuje, aby studenci przeczytali streszczenie dyskusji (ze strony internetowej), z którego dowiedzą się więcej o osobach, których będą słuchać, o ich zawodzie.
3. Wspólnie z studentami sporządza listę nieznanych terminów i sprawdza ich znaczenia w istniejących słownikach online.
4. Studenci słuchają wybranej 10-minutowej sekwencji z transkrypcją. Nieznane terminy zostają zanotowane i wyjaśnione.
5. Wykładowca zaprasza studentów do zastanowienia się nad innymi formami ekonomii dzielenia się. Jak zmieniła się sytuacja od 2016 roku?
6. Studenci zostają zaproszeni do dyskusji (z wykorzystaniem poznanego słownictwa) na temat pracy zdalnej, Airbnb, Uber itp.
7. Wykładowca proponuje, aby studenci podali trzy przykłady ekonomii dzielenia się, które znają z bezpośredniego doświadczenia i poszukali w internecie więcej informacji na ich temat.
Inne aktywności:
1. Korzystając z przedstawionego scenariusza i poznanego słownictwa, wykładowca proponuje, aby studenci pracowali w grupach trzyosobowych i dyskutowali na temat ekonomii dzielenia się (używając poznanego słownictwa i konkretnych sformułowań).
Zachęca studentów do przedstawienia osobistych doświadczeń związanych z ekonomią dzielenia się.

2. Dla studentów zainteresowanych dziennikarstwem, mediami, lektor omówi również sposób prowadzenia dyskusji, podejścia do proponowanych tematów. Co sądzą o podcastach na tematy ekonomiczne?

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

4

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

5

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

5

Uwagi:
Podcast ten jest szczególnie przydatny dla zaawansowanych studentów języka polskiego, którzy studiują ekonomię lub socjologię. Dostarcza wielu informacji na temat ekonomii dzielenia się i współczesnej mentalności w Europie. Ponieważ jest to długi podcast, jest odpowiedni do indywidualnego studiowania przed zajęciami w klasie.
Studenci mogą pobrać i przeczytać transkrypcję podcastu.
Podcast proponuje rozmowę z Joanną Zarembą (twórczynią szkoły, w której prowadzone są warsztaty dla dzieci z zakresu programowania komputerowego i ekonomii) oraz Mihalem Pawelcem, Country Managerem w polskiej firmie BlaBlaCar.
Zaawansowani studenci języka polskiego mogą posłuchać prawdziwej polszczyzny i zobaczyć, jak specjalistyczne terminy są używane w bieżącej komunikacji.
Podcast oraz transkrypcja dyskusji dostępne są pod podanym adresem. Jedną z zalet jest to, że studenci mogą słuchać i czytać niemal jednocześnie. Uczą się zarówno specjalistycznych terminów, jak i struktur używanych w dyskusjach transmitowanych przez radio lub internet.
Na stronie internetowej znajduje się również krótka prezentacja dyskusji, którą uczniowie mogą najpierw przeczytać.
Ponieważ zdolność koncentracji studentów spada po około 10 minutach, lektor zaleca słuchanie i czytanie w klasie w częściach.

Website of the Teaching Source:
Visit