This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Narodowy Korpus Języka Polskiego

Data publikacji

National Corpus of Polish 2008-2012 Research funded in 2007-2012 by a research and development grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education.

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Accounting
Sztuka i muzyka
Bioscience
Biznes i komunikacja
Engineering
International Relations
Dziennikarstwo i multimedia
Law
Medicine & Nursing
Sustainability
Edukacja
Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Materiały źródłowe (słowniki online/ przewodniki gramatyczne/ rozmówki)

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka
Prosody

Umiejętności

Krytyczne myślenie
Writing
Czytanie

Opis

Narodowy Korpus Języka Polskiego jest inicjatywą Instytutu Informatyki PAN we współpracy z Instytutem Języka Polskiego, Polskim Wydawnictwem Naukowym (PWN) oraz Zakładem Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego (Uniwersytet Łódzki).
Korpusy zawierają klasykę literatury, gazety, czasopisma specjalistyczne, transkrypcje rozmów, teksty internetowe.
University of Reading wykorzystał wyszukiwarkę NKJP PELCRA do badań antropologicznych. Uniwersytet w Utrechcie uzyskał licencję na wykorzystanie korpusu języka mówionego NKJP do badań nad modelowaniem mowy. Uniwersytet w Barcelonie wykorzystał do badań korpus liczący pięćset tysięcy słów.
http://nkjp.pl/index.php?page=0〈=

Studium przypadku

Narodowy Korpus Języka Polskiego jest bardzo przydatnym narzędziem dla obcokrajowców. Jest to kolejny przykład możliwości wykorzystania materiałów niekoniecznie stworzonych do nauki/nauczania języka obcego. Student ma możliwość obserwowania użycia różnych form gramatycznych w bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie tekstach autentycznych, nie przygotowanych specjalnie przez nauczycieli/podręczniki. Na przykład, student może zidentyfikować i zapisać w nim wyrażenia, które zawierają interesujące go słowo/termin/zwrot. Korpus jest łatwy w użyciu i przejrzysty. Za jego pomocą nauczyciel może również stworzyć zasoby do całej lekcji, opracowując odpowiednie ćwiczenia. W opisie wykorzystania Korpusu mamy przykład ciekawych zajęć z zakresu medycyny. Zajęcia z innych dziedzin również mogą być skonstruowane w podobny sposób. Przykładowo, zaproponowaliśmy podobny temat dla ekologii, korzystając z wytycznych zawartych w opisanym scenariuszu nauczania.

Wytyczne

1. Ogłosić tytuł: Problemy ze wzrokiem. U okulisty/ Problemy ze wzrokiem. U okulisty/ At the ophthalmologist
2. Zaprezentuj 3 fragmenty (w razie potrzeby dostosowane) zaczerpnięte z Narodowego korpusu języka polskiego, w których pojawia się termin okulista. Wymień pojęcia, wyszukaj kolokacje. Upewnij się, że studenci znają formy fleksyjne tego terminu:
http://sgjp.pl/leksemy/#8578/okulista
https://sjp.pwn.pl/szukaj/okulista.html
3. Podaj uczniom terminy pokrewne:
- wzrok / badanie wzroku / wady wzroku / kłopoty ze wzrokiem
- upośledzenie widzenia
- gałka oczna
- krótkowzroczność
- dalekowzroczność
4. Utwórz testy (typu fill-in, wielokrotnego wyboru, czytania ze zrozumieniem) zawierające wszystkie te pojęcia.
5. Wykorzystaj słownictwo do rozmowy w grupie - Dbaj o wzrok! Bo twoje oczy są najważniejsze


Osiągnięte rezultaty
- wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w autentycznych kontekstach
ryzyko, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z zasobu
- użytkownicy potrzebują pewnej ilości instrukcji, aby móc korzystać z interfejsu w akceptowalnym tempie
- niektóre przykłady mogą należeć do (pod)dziedzin nieznanych uczniom lub do języka ogólnego

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

5

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

4

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

5

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

5

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

3

Uwagi:
Korpusy zawierają tomy polskiej klasyki, publikacje, nagrania. Zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze umożliwiają parsowanie, wyszukiwanie kolokacji itp. Moduł ekstrakcji kolokacji pozwala na analizę struktur frazeologicznych pod kątem częstotliwości występowania terminów. Korpusy dostarczają przykładów rzeczywistego użycia języka przez społeczność użytkowników i mogą być wykorzystywane (na zajęciach lub samodzielnie) w celu zwiększenia świadomości studentów na temat rodzimego użycia języka. Korpusy mogą być wykorzystywane przez studentów ekonomii, prawa, sztuki, biznesu, dziennikarstwa, turystyki do sprawdzania użycia różnych specjalistycznych terminów w kontekście. Zaawansowane narzędzia wyszukiwania (http://www.nkjp.uni.lodz.pl/help.jsp#wyszukiwanie_kolokacji)
są stosunkowo łatwe w użyciu.
Wykładowcy mogą wykorzystywać przykłady z korpusów do sprawdzania słownictwa, tworząc różnego rodzaju ćwiczenia (np. ćwiczenia typu " wypełnij") i testy (typu " wypełnij", wielokrotnego wyboru, czytania ze zrozumieniem).
Website of the Teaching Source:
Visit