This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Teach and Learn Latvian / Māci un mācies latviešu valodu

Publicēšanas datums

2020-2021

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Žurnālistika un multimediji
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Materiāla tips

Animation
Activity/task
Audioieraksts
Game
Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss
Picture/Graphics
Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)
Test
Video

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Šī ir oficiālā Latviešu valodas aģentūras vietne – tā piedāvā labi strukturētu valodas mācības un apguves materiālu klāstu un rīkus. Lai arī visi materiāli tiek piedāvāti tikai latviešu valodā, šī ir labākā vieta, kur meklēt mācību resursus. Vairumā gadījumu studenti par šo vietni uzzina no saviem latviešu valodas pasniedzējiem. Šeit atradīsiet ieteikumus materiālu meklēšanai, kas piemēroti konkrētas vecuma grupas valodas apguvējiem. Specifiskākas tematiskās jomas atradīsiet zem virsraksta 16+.

Gadījuma izpēte*

Atkarībā no mācības/studiju konteksta (pašmācības, formālā izglītība utt.) vietne var tikt izmantota kā ceļvedis uz pastāvošajiem latviešu valodas satura digitālajiem resursiem.
Vairumā gadījumu studenti par šo vietni uzzina iepazīšanās nodarbībās, lai varētu izvēlēties sev piemērotākos resursus. Šeit pieejams pietiekami plašs materiālu klāsts, kas piemērots dažādu valodas prasmju līmeņu un vecumu valodas apguvējiem, tostarp universitāšu un koledžu apmaiņas studentiem. Esošo lingvistisko materiālu iespējams izmantot kā papildu materiālu kopā ar mājasdarbiem. Docētāji to varētu arī piedāvāt studentiem, kuri aktīvāk izrāda vēlmi iedziļināties mērķa valodā.

Vadlīnijas*

Vietne ietver daudz dažādu uzdevumu un rīku, tādēļ iesācējiem būs nepieciešami docētāja ieteikumi un norādes tās lietošanā. Lietošanu apgrūtina fakts, ka vietne pieejama tikai latviešu valodā (“Latvian Only”).

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

5

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

5

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Bagātīgais resursu saturs ir piemērots jebkura līmeņa, vecuma vai īpašu interešu skolēniem. Diemžēl portāla navigācija ir tikai latviešu valodā, tāpēc iesācējiem bez skolotāja palīdzības ir grūti pilnvērtīgi izmantot portālu. Pēc resursa atvēršanas, iespējams, būs pieejama palīdzība/ paskaidrojumi citā valodā.