This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Teach and Learn Latvian / Māci un mācies latviešu valodu

Publicēšanas datums

2020-2021

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Žurnālistika un multimediji
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Materiāla tips

Animation
Activity/task
Audioieraksts
Game
Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss
Picture/Graphics
Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)
Test
Video

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

This is the official site of the Latvian Language Agency; it offers a well-structured range of teaching and learning materials and tools. This is the best place to look for learning resources, though all the materials are presented in Latvian. In most cases students find this site on the advice of teachers of Latvian. There is guidance regarding the search for materials for learners of a certain age group. More specific thematic areas are covered under the 16+heading.

Gadījuma izpēte*

Depending on the teaching/learning context ( self-study, formal education, etc), the site can be used as a guide to the existing digital resources for Latvian.
In most cases, the site is presented to students during introductory sessions so that they could choose the most suitable resources. There are sufficient materials for learners of various language levels and various ages, including exchange students of universities and colleges. The existing linguistic material could be often used as supplementary alongside homework activities. The teacher could also offer it to those students who are willing to be exposed to the target language more often than others.

Vadlīnijas*

The site contains lots of various learning activities and tools, thus beginners will need teacher‘s advice and guidance. The use is complicated by „Latvian 0nly“ language of the site.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

5

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

5

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
The rich content of the resource caters to any learners' levels, age, or special interests. Regrettably, the portal navigation is only in Latvian. which makes it difficult for beginners to make the most of the portal without teacher's assistance. Once you open a resource, there might be help/ explanations in another language ( eg. English)