This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Bulgarian for tourism

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

recent project

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

A1

Учебен материал

Guiding resources (online course/book)

Езикови полета

Умения

Разбиране и слушане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Free booklet with some lessons on some basic topics for essential communication.

Опции.

Useful resource for first contact with Bulgarian under pressure to aquire basic knowledge and skills.

Указания

Reading, writing, conversation, classwork and homework.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

3

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

3

aдаптивност

4

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Free recource, provides written text, links to audio, a useful set of excecises.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit