This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Tanár vagyok

A megjelenés dátuma

10 March 2015

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1

A tanyanyag típusa

Audio

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan
prozódia

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
olvasás

Leírás

Ez a tanítási segédanyag online mp3 dokumentumként érhető el. Ez a tananyag a berlini Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének Magyar Hangtár / Hungarian Audio Database című kiadványából való. A hangadatbázis azoknak a magyarul tanulóknak szól, akik szeretnék fejleszteni hallásértési készségeiket, illetve azoknak a magyartanároknak, akik több hang- és videóanyagot szeretnének használni az óráikon. Ez a hangfelvétel (egy általános iskola igazgatóhelyettesével készült interjú) mp3 formátumú, és kapcsolódó dokumentum: magyar/német/angol szókincslista. Az anyagot online hallgathatja, vagy elmentheti saját számítógépére vagy mobilkészülékére. Ha a szöveg tempója túl gyors, a Windows Media Player segítségével lelassíthatja a minőség romlása nélkül. Az adatokat a licencfeltételek szerint használhatja. A hangfelvételhez tartozik egy azonos című dokumentum. A felvételre kattintva a kapcsolódó dokumentum, amely egy szójegyzék, megjelenik az oldal végén található "Kapcsolódó források" mezőben. Ez fordítva is működik: ha megvan a dokumentum, akkor a kapcsolódó hangfelvételt is megtalálja a "Kapcsolódó források" listában.

Esettanulmány

This audio could be used in a classroom context as pairwork activity. The learners could look at the front picture attached to the resource and have a conversation on what the topic of schools and teachers bring to their mind. This pre-listening activity activates their background knowledge and vocabulary of the topic. After this activity learners listen to the text twice. For the first time they do not see the wordlist, while during the second listening, they can read the wordlist. After the second listening the learners are asked to act out the interview using the wordlist, trying to recall as much from the text as they can.

Útmutató

Hallgatás előtti tevékenység:
Instrukciók a tanulóknak:
Gondolkodjanak el a " Tanár vagyok" címen és a mellékelt fényképen. Beszéljék meg gondolataikat és ötleteiket egy partnerrel és/vagy írják le a szabad írás módszerével. Osszák meg gondolataikat az egész csoporttal.
A hallgatási tevékenység során:
Hallgassák meg az interjút az riporter és egy igazgatóhelyettes között. Az első hallgatásnál csak próbáljanak meg minél többet megérteni. Ezután vegyék elő a szólistát, és olvassák el figyelmesen. Másodszorra is hallgassák meg a szöveget. A szöveg hallgatása közben jelöljék be a szavakat/kifejezéseket, amikor a szövegben hallják őket.

Hallgatás után: Próbálja meg összefoglalni az interjút a listán szereplő szavak segítségével. Legyen az összefoglaló a lehető legtömörebben megfogalmazva.
Extra feladat: alkosson mondatokat a listán szereplő szavak felhasználásával önállóan; helyezze őket a hallgatási tevékenységtől eltérő kontextusba.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a hanganyag a magyar nyelvet idegen nyelvként tanuló haladóknak szól. Mivel autentikus anyagról van szó (interjú egy igazgatóhelyettessel), tökéletesen megfelel a KER C1 szint leírásának.
A tananyag weboldala:
Visit