This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Zgodba Land of Options - SLOW GAME - 2017-1-PL01-KA203-038535 ERASMUS+

Datum objave

Start: 01-09-2017 - End: 31-08-2020

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2

Vrsta materiala

Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
kritično mišljenj

Opis

To učno gradivo je del spletne strani mednarodnega projekta Gamestorming forInnovative Teaching Erasmus Plus (slovenske, norveške, romunske in poljske univerze) in ustreza potrebam srednje- in višješolskih študentov, ki se izobražujejo za učitelje. Ti morajo razvijati svoje sposobnosti poslušanja, govorjenja in kritičnega mišljenja, hkrati pa morajo razširiti besedišče, povezano s tehniko. To gradivo je v pomoč tako predavatelju, ki lahko to spletno igro s študenti-igralci uporablja v razredu, kot tudi študentom, ki lahko precej samostojno raziskujejo in razmišljajo o svoji empatiji, samozavedanju in samopredstavljanju, ki so jih pokazali in razvili med dejavnostjo. Pri tem seveda izboljšajo spretnosti komuniciranja in sodelovanja, pogajanja, strateškega, ustvarjalnega in logičnega razmišljanja. Poleg tega izboljšajo svojo tekočnost in postanejo bolj občutljivi za druge kulture in medkulturna vprašanja, hkrati pa se zavedajo o svoje kulturne edinstvenosti.

Študija primera

Ta dejavnost učnega gradiva bo preizkušena na dnevih skupnosti Károli. Univerza Károli Gáspár Reformirane cerkve na Madžarskem daje velik poudarek izobraževanju, usmerjenemu v skupnost, ter osebnemu odnosu med študenti in profesorji. Ti družabni dogodki in ta dejavnost lahko prispevajo k raziskovanju in uživanju študentskega življenja

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje:

Razmislite o potrebi/pomenu empatije, samozavedanja , samopredstavitve, sodelovanja, pogajanj, strateškega, ustvarjalnega in logičnega razmišljanja. Pred poukom prenesejo in natisnejo različne dele igre. Učenci delajo v skupinah po 4. Izberejo lik, znamenitosti in regije iz igre SLOW GAME. Izvedite naslednja vprašanja ali teme za razpravo: Kako se lahko povežete s svojimi likiin likidrugih? Kaj veš o znanih slovenskih znamenitostih, pomembnih pokrajinah? Izgovorite nekaj znanega besedišča in neznanega besedišča iz igre, ki ga bodo učenci uporabljali tudi med dejavnostjo. Razložiti morajo, zakaj so izbrali svoj lik. O tem se s skupino na kratko pogovorijo. Korak 1. Razlaga dejavnosti učencem. Izberemo vodjo igre. Učenci izberejo, kdo bo igral različne like. Z dejavnostjo bodo učenci poleg urjenja govornih spretnosti prepoznavali in vadili besedišče iz slovenske kulture. Korak 2. Učenci preberejo kartice ali si ogledajo slike na njih. Korak 3. "Liki" odigrajo svojo vlogo, nato pa drugi predstavijo znane slovenske znamenitosti. Med igranjem te situacije morajo učenci uporabljati besedišče, ki so ga predstavili in vadili med ogrevanjem. 4. korak. Učenci-igralci igrajo igro s pomočjo vodje igre. 5. korak. Učenci se usedejo v krog in se pogovorijo o svojih mislih in občutkih o igri, kaj menijo o likih, kaj so se naučili iz igre.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

5

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

5

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

4

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

5

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Dejavnost ustreza psihološkim in komunikacijskim potrebam študentov in predavateljev, je ustvarjalna in poučna za oba. Ker se med dejavnostjo uporablja veliko strokovnega besedišča na teme empatije, samospoznavanja, samopredstavitve, komunikacije in sodelovanja, pogajanj, strateškega, ustvarjalnega in logičnega mišljenja, se učenci naučijo precejšnjih in oprijemljivih izboljšav.Ker se med dejavnostjo uporablja veliko strokovnega besedišča na teme empatije, samospoznavanja, samopredstavitve, komunikacije in sodelovanja, pogajanj, strateškega, ustvarjalnega in logičnega mišljenja, se učenci naučijo precejšnjih in oprijemljivih izboljšav.Ker se med dejavnostjo uporablja veliko strokovnega besedišča na teme empatije, samospoznavanja, samopredstavitve, komunikacije in sodelovanja, pogajanj, strateškega, ustvarjalnega in logičnega mišljenja, se učenci naučijo precejšnjih in oprijemljivih izboljšav.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit