This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Българска лексика и граматика

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Бизнес и комуникация
Педагогика
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

A1

Учебен материал

Дейност/задача
Тест

Езикови полета

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Този ясно организиран, удобен за потребителя динамичен източник е организиран в няколко глави: Българска азбука, Лексика, Фрази, Граматика, Флаш карти, Тест, Букви, Букви. Източникът събира някои материали за оцеляване, организирани по общи теми.
Видеоклиповете са частни.
Плюс е фактът, че всички уроци могат да се изтеглят. Уроците идват с коментари/превод на английски, което прави източника най-често използваем както за самостоятелно обучение, така и в клас.
Източникът дава необходимото количество аудиоматериал на стандартни разговорни теми на общобългарски език.
Източникът може да се използва в специализиран разговор.
Ресурсът е организиран по: букви, речник, фрази, граматика, флаш карти, тест, писма, писма.
Събира някои материали за оцеляване, организирани по общи теми.
Полезно най-вече за самообучение.

Опции.

Този езиков курс е един от ресурсите със свободен достъп, които представят основите на граматиката, лексиката и речника. Има аудио материали по някои теми; те могат да се изтеглят и са достъпни без интернет връзка. Материалите са подходящи за самообучение и обучение, докато се упражнява слушане с разбиране и произношение и могат да се използват както в аудио, така и в аудио-видео режим. Те не изискват предварителни познания по езика и затова всяка дума е с превод на английски и транслитерация на латиница. Включва и интересни езикови игри за упражняване на лексиката и писане на думите на кирилица. В лявата колона на този сайт може да се намери добър систематичен списък с някои граматически и лексикални теми, което прави този ресурс по-удобен за потребителя. Този учебен източник може да бъде полезен както за учителите (предимно в раздела, посветен на езиковите игри), така и за самостоятелните учащи, като допълнителен материал към други ресурси. Източникът на преподаване може да се използва за нива A1 и A2. Сайтът дава и някои полезни практически съвети и насоки за изучаване на езици, което го прави подходящ за самостоятелно обучение.

Указания

Източникът може да се използва като начало за изграждане на мотивация чрез използване на силната страна на източника (което е речниковата практика) и за предпочитане в комбинация с други източници. (Лекторът може да пренебрегне по-малко систематичното представяне на граматиката и да преподава комуникативна граматика, като използва други източници).
Начинаещи:
1. Лекторът обявява Урок по български основи чрез игра с флаш карти.
2. Лекторът обяснява начина, по който могат да се използват флаш карти. Лекторът насърчава студентите да практикуват лексиката (120 елемента), въведена „Основи на българския език в един урок“.
Проверка на речника с флаш карти. Лексикален треньор за думи, фрази, граматика.(120, 50)
3. Учениците се канят да работят по двойки само на български език.
4. Учениците могат да разширят работата с флаш карта и да я комбинират с писане.
По-напредналите ученици могат да бъдат стимулирани да водят насочен разговор по избрани теми.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

3

добавената стойност

3

повишаване на мотивацията

3

иновация / въвеждане на нови методи

3

прехвърляемост

4

оценка и валидиране на умения

3

aдаптивност

4

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Въвеждащ курс. Покрива необходимостта от въвеждане и упражняване на основен материал: думи, идиоми, колокации.
От лексиката за оцеляване до основните граматични единици, организирани по азбучен ред.
Може да се използва за самоусъвършенстване на езикови умения - произношение -, тъй като предлага писмени и аудио материали.
Източникът може да се използва като начало за изграждане на мотивация чрез използване на силната страна на източника (което е речниковата практика) и за предпочитане в комбинация с други източници. (Лекторът може да пренебрегне по-малко систематичното представяне на граматиката и да преподава комуникативна граматика, като използва други източници).
Начинаещи:
1. Лекторът обявява Урок по български основи чрез игра с флаш карти.
2. Лекторът обяснява начина, по който могат да се използват флаш карти. Лекторът насърчава студентите да практикуват лексиката (120 елемента), въведена „Основи на българския език в един урок“.
Проверка на речника с флаш карти. Лексикален треньор за думи, фрази, граматика.(120, 50)
3. Учениците се канят да работят по двойки само на български език.
4. Учениците могат да разширят работата с флаш карта и да я комбинират с писане.
По-напредналите ученици могат да бъдат стимулирани да водят насочен разговор по избрани теми.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit