This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

8Sidor Nyheter pa lätt Svenska

Datum för offentliggörande

2016-2021 (ongoing)

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Lärarutbildning
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Svenska

CEFR-nivå

A2
B1

Typ av material

ljud
Vägledande resurser (online-kurs/bok)

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Skriftlig produktion
Läsförståelse

Beskrivning

Den här resursen är en utmärkt resurs för personer som lär sig svenska, men som redan har en B1-nivå och som vill fortsätta att förbättra sin svenska. Det är en 8-sidig tidning skriven på enkel svenska. Den finns i pappersversion och kan också läsas på nätet. Nyhetsartiklarna är korta och har ett enkelt språk. Varje artikel har en inspelning, så man kan lyssna på nyheterna samtidigt som man läser. Det som verkligen är ett plus är att inspelningarna ger dig möjlighet att pausa när du är osäker och vill slå upp ett ord. Tidningen täcker många områden, från samhälle, politik, kultur till vardagslivet i Sverige, så detta är den perfekta resursen för en affärsman, en turist eller någon som är intresserad av det svenska språket och kulturen.
Den här tidningen kräver att eleverna har en medelnivå i svenska, det vill säga mer än grundläggande kunskaper i det skrivna och talade språket, eftersom eleverna måste läsa och/eller lyssna på autentiskt material, trots att det är förkortat och förenklat.

Fallstudie

Även om den här resursen är mer lämpad för självständig användning, eftersom eleverna kan använda den så många gånger de vill och i sin egen takt, har den också goda möjligheter att användas i klassrumssammanhang. Hela webbplatsen är skriven på svenska, vilket kan vara svårare för elever som inte alls är bekanta med det svenska språket. Så den är lämplig för elever med en medelnivå i svenska.
I klassrummet kan denna resurs användas som ett sätt att förbättra läs- och hörförståelse enligt ett uppgiftsbaserat inlärningssätt där eleverna ombeds välja en nyhet. Följande skulle kunna användas som exempel: "Nu är Magdalena Andersson vald till ledare för Sveriges största parti, Socialdemokraterna. (4 nov 2021)"
Eleverna läser och lyssnar på nyheterna för att kunna associera skrivandet med talet. Efter att ha klargjort eventuella svåra ord eller grammatiska strukturer blir elevernas uppgift att skriva en liknande nyhet (med hjälp av ordförråd och grammatiska strukturer som de redan är bekanta med). På så sätt tränar eleverna på att läsa och skriva.

Riktlinjer

Om det används i klassrummet:
Steg 1: Beroende på vilket ämne som behandlas i klassen inleder föreläsaren lektionen med att sätta in sammanhanget (t.ex. politisk organisation i Sverige) och frågar eleverna om de olika politiska partierna i Sverige och vilken typ av politisk ordning som tillämpas i Sverige. Eleverna ger feedback.
Steg 2: Föreläsaren förläser (påminner om) några ord som kommer att förekomma i den text som valts ut för läsning.
Steg 3: Läsaktivitet - Föreläsaren väljer ut en nyhet med anknytning till ämnet och ber eleverna att läsa och lyssna på den på sina egna datorer eller mobiltelefoner. Eleverna rapporterar tillbaka de viktigaste idéerna i nyheterna.
Steg 4: Parvis eller i grupp måste eleverna producera en liknande nyhet med hjälp av nyckelord och strukturer som de redan känner till (eller kan till och med använda några av orden från den valda nyheten, men lägga till nya).
Alternativ 2: Eleverna kan också använda samma nyhet och omvandla den genom att hitta antonymer till några av nyckelorden i texten.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

5

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Resursen är lättillgänglig och mycket användarvänlig. Detta är en perfekt resurs för alla som är intresserade av det svenska språket och den svenska kulturen och som redan har vissa kunskaper i språket men vill fortsätta att förbättra dem. De enkla och förkortade nyheterna gör denna inlärningsprocess mycket enklare och mer produktiv. Att lära sig ett språk är också att lära sig ett folks kultur och levnadssätt, så den breda täckningen av denna tidning på nätet är en viktig tillgång.
Den motsvarar både studenternas och föreläsarnas behov eftersom texterna kan överföras till olika sammanhang och samma idé kan användas även på andra språk.
Webbplats för Teaching Source:
Visit