This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Jak napisać recenzję

Data publikacji

10.01. 2021

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Sztuka i muzyka
Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia
Edukacja

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1
B2
C1

Rodzaj materiału

Zadanie
Video

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Writing
Czytanie

Opis

Strona stworzona przez Małgorzatę Januszewicz (autorkę z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego i doktoratem w tej dziedzinie) oferuje 23 darmowe lekcje dla poziomów A1, A2. Każda lekcja zawiera:
a) nagranie (50 sekund - 1, 20), które można pobrać w formacie Mp3
b) transkrypcję nagrania (do przeczytania online i pobrania w formacie pdf)
c) konspekty (pdf)
d) ćwiczenia (pdf)

Blog jest również bardzo ciekawy, dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym. Notatki, spostrzeżenia, objaśnienia gramatyczne, słownikowe i piśmiennicze opatrzone są filmikami z polskimi napisami. Na blogu autorka proponuje również scenariusze lekcji i materiały, które mogą być bardzo przydatne dla uczniów (do indywidualnej nauki) i nauczycieli języka polskiego.
https://malgorzatajanuszewicz.pl/lekcje-audio/

Studium przypadku

PProponowane materiały stanowią zwięzły i ciekawy przewodnik po pisaniu recenzji. Dzięki tej zwięzłości i konkretności doskonale nadają się do szybkich korekt przed egzaminem, kiedy student niekoniecznie ma czas na czytanie długich tekstów. Zawierają ogólny opis recenzji, dokument pdf z propozycjami przykładowych zwrotów i zdań, które mogą rozpoczynać fragmenty recenzji, oraz krótki film, który moim zdaniem jest najważniejszym elementem tych materiałów. Autor mówi tylko to, co jest ważne dla ucznia. Istotne informacje nie giną w trakcie wypowiedzi. Konspekt, który warto zapamiętać, autor pokazuje również na arkuszach ćwiczeń, co sprawia, że materiały nadają się również dla osób, które muszą zobaczyć tekst, aby go zapamiętać. Nagranie jest zrozumiałe i uczniowie na poziomie B1 nie powinni mieć z nim problemu. Materiały są łatwe do pobrania.

Wytyczne

Wykładowca przedstawia studentom stronę internetową i jej strukturę.

Studenci oglądają wideo i czytają tekst na stronie. Wykładowca wyjaśnia niektóre pojęcia, struktury, zachęca studentów do sięgnięcia po słowniki PWN dostępne online.
Korzystając z materiałów pdf, studenci utrwalają określone słownictwo poprzez rozmowę kierowaną. Są zachęcani do omówienia (po 4-5 minut) oglądanego filmu, przeczytanej książki, zgodnie z ustalonymi punktami.

Inne zajęcia
Wykładowca poleca studentom serię 5 filmików przygotowanych przez autora (Czym jest recenzja, Jak napisać wstęp, Rozwój i opis filmu, Opinie o filmie, Zakończenie).
Proponuje, aby każdy z nich napisał tekst o długości 150 słów (o przeczytanej książce, filmie, spektaklu), który zaprezentuje na zajęciach praktycznych i w internetowej grupie studentów.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Blog jest również bardzo ciekawy, dla tych, którzy znają język polski na poziomie zaawansowanym. Notatki, spostrzeżenia, objaśnienia gramatyczne, słownikowe i piśmiennicze opatrzone są filmikami z polskimi napisami. Na blogu autorka proponuje również scenariusze lekcji i materiały, które mogą być bardzo przydatne dla uczniów (do indywidualnej nauki) i dla lektorów języka polskiego.

Ten odcinek uzupełnia 5 filmików, w których autorka bardzo systematycznie pokazuje, jak powinien być zbudowany tekst, co należy napisać we wstępie, rozwinięciu, zakończeniu.
Z doświadczenia autorka wie, że pisanie jest na ogół zaniedbywane w nauczaniu języka polskiego jako obcego (i nie tylko) i oferuje przydatne materiały dydaktyczne i sugestie dla czytelników.
Website of the Teaching Source:
Visit