This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Kraków

Data publikacji

12.01.2017

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Sztuka i muzyka
Dziennikarstwo i multimedia
Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1
B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Video

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie

Opis

Easy Polish to seria filmów online, która dostarcza osobom uczącym się języka polskiego na całym świecie autentycznych materiałów do nauki. Autorzy pokazują język polski takim, jakim posługujemy się na ulicy i wśród przyjaciół w domu. Filmy są publikowane na kanale regularnie w czwartki o 19:00 i zawierają wywiady z ludźmi z różnych miast w Polsce, obejmujące szeroki zakres tematów i poziomów płynności. Nagrania opatrzone są napisami w języku angielskim i polskim, dzięki czemu można je śledzić nawet wtedy, gdy native speakerzy mówią w swoim normalnym tempie.
Na prezentowanym na portalu kanale YouTube uczniowie i nauczyciele mają łatwy dostęp do materiałów z napisami w języku polskim i angielskim.

Studium przypadku

Materiały z tej serii są dość przydatne jako narzędzia uzupełniające w klasie. Można je również polecić do indywidualnej nauki, gdyż posiadają napisy w języku polskim i angielskim.
Wskazane jest, aby wykładowca wyjaśnił niektóre formy gramatyczne i różnice w wymowie. Wykładowca powinien również udzielać dodatkowych wyjaśnień gramatycznych i ćwiczeń. Jako materiał dodatkowy w utrwalaniu wiedzy i przyzwyczajaniu obcokrajowców do rozmów na ulicy, film ten jest przydatny. Pracujemy zatrzymując materiał po każdej interwencji, wyjaśniając wymowę, używane terminy i kolokwializmy.
Dla uczniów na bardziej zaawansowanym poziomie języka polskiego materiał ten może być wykorzystany jako punkt wyjścia do dyskusji na temat autoprezentacji, turystyki, stereotypów, rodzajów reklamy, różnic pokoleniowych itp.

Wytyczne

Wykładowca przedstawia studentom film i poleca poszukać innych materiałów na temat Krakowa.
1. Studenci oglądają wideo dwukrotnie.2. Nauczyciel wyjaśnia słownictwo i kolokacje, podaje synonimy.
3. Rozmowa kierowana:
a) Czy odwiedziliście Kraków?
b) Jakie masz informacje na temat tego miasta? Jakie inne miasta w Polsce odwiedziliście lub chcielibyście odwiedzić?
c) Jakie są różnice między wyobrażeniem Polaków o Krakowie a wyobrażeniem obcokrajowców? Który z nich bardziej by Cię zainteresował?
d) Czy te polskie rekomendacje są przekonujące?
d) Jakie miasto w Twoim kraju poleciliby oni Polakom? Dlaczego?

Inne zajęcia
Wykładowca zachęca uczniów do wyszukania w Internecie informacji na temat Wawelu, Kazimierza, Rynku itp.
Kazimierzu, Rynku, itp. Dwóch uczniów będzie ankieterami i będzie zadawać swoim kolegom i nauczycielowi pytania dotyczące miasta, zabytków, teatrów itp.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Ten odcinek, zrealizowany w Krakowie, w szybkim tempie przedstawia najważniejsze atrakcje miasta. Rozmówcy doradzają turystom, co warto zwiedzić w Krakowie.
Materiał posiada napisy w języku polskim i angielskim, podobnie jak wszystkie filmiki z tej serii.
Materiał jest o tyle ciekawy, że przedstawia informacje turystyczne z punktu widzenia mieszkańców. Studenci mogą również zobaczyć różnice między pokoleniami, co doceniają młodsi, a jakie miejsca uważają za atrakcyjne starsi.
Materiał może być wykorzystany nie tylko przez studentów turystyki, ale także socjologii i dziennikarstwa. Studenci mogą obserwować i dyskutować o tym, jak konstruowane są polskie autoprezentacje. Dlaczego nikt nie wspomina np. o Nowej Hucie czy fabryce Schindlera?
Website of the Teaching Source:
Visit