This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Polacy w Berlinie

Data publikacji

9.08.2018

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Sztuka i muzyka
Dziennikarstwo i multimedia
Turystyka

Scenariusz zajęć


Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Video

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Czytanie

Opis

Easy Polish to seria filmików online, która dostarcza osobom uczącym się języka polskiego na całym świecie autentycznych materiałów do nauki. Autorzy pokazują język polski takim, jakim mówi się na co dzień. Filmy są publikowane na kanale regularnie w czwartki o 19:00 i zawierają rozmowy z ludźmi z różnych miast w Polsce, poruszając szeroki zakres tematów. Nagrania opatrzone są napisami w języku angielskim i polskim, dzięki czemu uczący się mogą śledzić rozmowę nawet wtedy, gdy native speakerzy mówią w swoim normalnym tempie.
Na prezentowanym na portalu kanale YouTube, zarówno studenci, jak i lektorzy mają łatwy dostęp do materiałów z napisami w języku polskim i angielskim.
https://www.easypolish.org/

Studium przypadku

Proponowane materiały są dobrze przygotowane technicznie i łatwo dostępne (darmowy kanał YT). Studenci mają możliwość uczenia się żywego języka. W transkrypcji bardzo sporadycznie poprawiane są błędy popełniane przez ankieterów. Student powinien być tego świadomy. Dodatkowo, podawane jest również tłumaczenie tekstu na język angielski. Dzięki temu, gdy pojawi się jakiś zwrot lub wyrażenie zupełnie niezrozumiałe, student ma możliwość skorzystania z pomocy. Problem polega na tym, że uczeń musi śledzić tekst wraz z filmem, a skrypt nie jest dostępny do pobrania i przeczytania osobno po wysłuchaniu. Za minus można również uznać brak słowniczka, który nie stanowi niezbędnego tła leksykalnego.
Dlatego materiał powinien być starannie objaśniany przez wykładowcę, a słownictwo powinno być objaśniane.

Wytyczne

Lektor przedstawia studentom ten odcinek i zaprasza do obejrzenia innych materiałów na tym kanale.

1. Studenci oglądają film (patrząc na napisy).
2. Lektor wyjaśnia niektóre terminy i kolokacje.
3. Rozmowa kierowana:
a) Jak czują się Polacy mieszkający w Berlinie?
b) Jakie są ich zawody?
c) Kiedy rozmówcy osiedlili się w Berlinie? Jakie są różnice między osobami z różnych pokoleń w ich stosunku do Polski?
d) Młoda respondentka stwierdza, że czuje się przede wszystkim Europejką, a nie Polką. Jak zinterpretujesz to stwierdzenie?
e) Co Polacy mieszkający w Berlinie cenią sobie najbardziej?

Inne zajęcia
Wykorzystując poznany materiał, zachęcamy do rozmowy na temat znaczenia znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Jakie możliwości otwierają się przed osobami, które znają kilka języków? Dlaczego małe, "niszowe" języki mogą być atutem na rynku pracy?

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

4

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
W tym odcinku autorka cyklu przeprowadza wywiady z kilkoma Polakami mieszkającymi w Berlinie. Wybór jest inspirujący, bo w materiale pojawiają się przedstawiciele trzech pokoleń: a) osiadłego w Berlinie przed upadkiem komunizmu, b) osiadłego w Berlinie w pierwszych latach po upadku systemu komunistycznego, c) przedstawiciel młodszego pokolenia, niedawno osiadłego w Berlinie. W tym odcinku wypowiada się również urodzony w Niemczech mężczyzna polskiego pochodzenia.
Odcinek jest o tyle ciekawy, że prezentuje różne punkty widzenia na migrację i tożsamość. Odcinek ten jest interesujący dla studentów dziennikarstwa, socjologii, ekonomii itp.
Website of the Teaching Source:
Visit