This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Научи български

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

reasonably recent

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Педагогика

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Bulgarian
English
Всеки език

Езиково ниво

A1
A2

Учебен материал

Guiding resources (online course/book)
Справочници (онлайн речници; помагало за граматиката)

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Разбиране и слушане
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Ресурсът е учебен сайт, фокусиран върху изучаването на лексика и граматика.
Предлага ограничен основен речник, фрази и някои граматически теми.
Тя е организирана интуитивно, лесно достъпна и има аудио файлове за изтегляне. Дикцията е добра, темпото съответства на нивото на изучаване на български език.
Предлага игри за езикова практика, което е плюс.
Видео уроците вече не са налични, което е нещастно развитие, настъпило след идентифицирането на източника.
Source отговаря на нуждите на начинаещи студенти, които се нуждаят от интегриране в систематичен езиков курс.
Може да се интегрира в други дейности на етапа на ревизия.
Източникът може да бъде валидиран в групи от различни възрастови групи учащи.
Източникът е полезен най-вече за уводни класове. Някои уроци могат да бъдат интегрирани в по-големи единици за обучение/преподаване.

Опции.

Този езиков курс е един от ресурсите със свободен достъп, които представят основите на граматиката, лексиката и речника. Има аудио материали по някои теми; те могат да се изтеглят и са достъпни без интернет връзка. Материалите са подходящи за самообучение и обучение при упражняване на слушане с разбиране и произношение и могат да се използват както в аудио, така и в аудио-видео режим. Те не изискват предварителни познания по езика и затова всяка дума е с превод на английски и транслитерация на латиница. Включва и интересни езикови игри за упражняване на лексиката и писане на думите на кирилица. В лявата колона на този сайт може да се намери добър систематичен списък с някои граматически и лексикални теми, което прави този ресурс по-удобен за потребителя. Този учебен източник може да бъде полезен както за учителите (най-вече в раздела, посветен на езиковите игри), така и за независимите обучаеми, като допълнителен материал към други ресурси. Източникът на преподаване може да се използва за нива A1 и A2. Сайтът дава и някои полезни практически съвети и насоки за изучаване на езици, което го прави подходящ за самостоятелно изучаване.

Указания

1. Лекторът обявява тема: Български глагол. https://mylanguages.org/bulgarian_verbs.php.
(Тази сложна част на речта се нуждае от специално обучение, тъй като българският език притежава разказвателно настроение,
отсъства в други славянски езици и в английски, наред с други).
2. Лекторът дава примери от списъка с (12) най-често използвани глаголи, представени в различни форми в източника.
Лекторът може да добавя флаш карти, за да илюстрира действията, описани в примера.
3. Учениците са помолени да слушат и повторят няколко примера.
4. Лекторът показва/дава файл с таблици на глаголните форми, организирани по граматически категории.
5. На студентите се дават упражнения за попълване на пропуски (създадени от преподавателя), фокусирани върху глаголите, илюстрирани в примерите.
6. Лекторът кани студентите да работят по двойки: ученик 1 чете изречение в източника (глагол в 3-то лице, единствено число, което също означава справочна форма на български език), ученик 2 дава алтернативни форми (1-во лице) Той обича/той обича/харесва - (аз) обичам/I love/like.
7. Преговор: класът повтаря всички (12) глаголи в 3-то лице.sg.във връзка с флаш картата, която преподавателят или студентът доброволец показва.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

3

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този леснодостъпен наш сайт представя ограничен речник, което го препоръчва като част от по-голям езиков курс.
Той осигурява подобрения чрез способността си да стимулира езиковата подготовка на ниво начинаещи
и мотивира обучаемите на този начален етап.
Той е умерено иновативен и напълно прехвърляем, което може да се види в списъка с други (50) езика, включени на този адрес.
Източникът предоставя възможност за валидиране на уменията за слушане с разбиране, говорене и писане и четене.
Може да се адаптира към ниво А2 чрез прибягване до допълнителни източници и методи.
Сайтът дава и някои полезни практически съвети и насоки за изучаване на езици, което го прави подходящ за самостоятелно изучаване.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit