This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Българикон. Блог за румънски студенти по български език

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

2013, last updated in 2020

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Международните отношения
Журнализъм и медия

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Romanian
Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика
Prosody

Умения

Говорене
Писане
Четене
Mediation

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Еклектичен блог, полезен за студенти по чужди езици и студенти с интерес към теми от българската култура, кухня, туризъм;
Като се концентрира върху българо-румънските културни (съседски) отношения, източникът насърчава междукултурната комуникация и културното посредничество;
Обръща специално внимание на студентите, които се интересуват от граматика и литература (поезия) в превод;
Насърчава подобни опити за използване на български за генериране на граматически правилни верни версии.
Материалите на автора могат да се използват в клас или за самостоятелно обучение;
Валидирането ще вземе предвид сравнително самостоятелно направения характер на предоставените материалию
Симетрия
(Марин Сореску)
Вървях така
Когато две пътеки
Се появиха внезапно пред мен:
Една надясно,
А другата наляво,
По всички правила на симетрията.

Спрях,
Присвих очи,
Изкашлях се
И избрах дясната.
(Точно тази, която не трябваше,
После така се оказа).

Вървях по нея
И след това пред мен се откриха две
Пропасти:
Едната вдясно,
А другата вляво.
Без да премигна
Хвърлих се в лявата,
Която за жалост не беше покрита с пух.
Пълзях нататък
И изведнъж пред мен
Две широки пътеки се отвориха.
„Ще ви покажа аз!” казах си
И пак избрах лявата
На инат.
Грешно, много грешно, дясната уж
Беше правилната пътека.
И на следващия кръстопът
Подарих себе си на
Дясната. Също така
Другата трябваше този път, другата…
А сега храната почти свърши,
Тоягата ми е остаряла
Вече не израстват издънки от нея
За да седя под тяхната сянка
Когато съм в отчаяние.
Костите ми са разядени от камъни.
Те скърцат и се оплакват,
Че винаги съм грешил.

И ето пред мен пак се отварят
Две небеса:
Едно надясно
И едно наляво.

Опции.

2. Източникът е тестван от българския преподавател в университета в Букурещ. Ниво на студентите: B1-B2. Ученик №:7-10.
Българикон е ресурс, предназначен за изучаване на български език от румъноговорящи лица (текстовете, с изключение на примерите, са на румънски). Особено подходящ е за начинаещи студенти, които не са филолози. Създаден е от филолог неспециалист и не следва строга научна методология. В същото време начинът на представяне на лингвистичната информация показва, че тя е изготвена или консултирана от филолози.
Блогът съдържа разнообразна информация в четири основни раздела: фонетика и граматика; българска национална кухня; преводи на румънска поезия на български; разни.
Езиковата информация, разпространена в отделни статии (36), не е систематизирана по академични критерии, а е представена достъпно. Съдържа статии за българската азбука, особеностите на българското произношение, склонените части на речта (напр. пълни и кратки членни форми на съществителните имена, лични местоимения, спрежение на глагола, вид на глагола и др.), речевия етикет .
Разделът за българската национална кухня (12 статии) има: от една страна, културна стойност, тъй като представя емблематични български ястия; от друга страна, езикова стойност, тъй като рецептите съдържат имената на ястията и необходимите продукти на български език.
Разделът с преводи на румънска литература е много добра идея, но в момента е слабо развит – включва само 4 оригинални текста и превода им на български.
Полезно допълнение към блога са връзките към онлайн речници и към уебсайт, съдържащ записи на произношението на думи и изрази.

Указания

1.Език в превод. Превод на поезия
2. Учителят чете стихове на изходния и целевия език;
3. Обсъждане на лексика, прозодия, граматика;
4. Тропи и поетически аз, пространство, време;
5. Жития на български поети.
Симетрия
(Марин Сореску)
Вървях така
Когато две пътеки
Се появиха внезапно пред мен:
Една надясно,
А другата наляво,
По всички правила на симетрията.

Спрях,
Присвих очи,
Изкашлях се
И избрах дясната.
(Точно тази, която не трябваше,
После така се оказа).

Вървях по нея
И след това пред мен се откриха две
Пропасти:
Едната вдясно,
А другата вляво.
Без да премигна
Хвърлих се в лявата,
Която за жалост не беше покрита с пух.
Пълзях нататък
И изведнъж пред мен
Две широки пътеки се отвориха.
„Ще ви покажа аз!” казах си
И пак избрах лявата
На инат.
Грешно, много грешно, дясната уж
Беше правилната пътека.
И на следващия кръстопът
Подарих себе си на
Дясната. Също така
Другата трябваше този път, другата…
А сега храната почти свърши,
Тоягата ми е остаряла
Вече не израстват издънки от нея
За да седя под тяхната сянка
Когато съм в отчаяние.
Костите ми са разядени от камъни.
Те скърцат и се оплакват,
Че винаги съм грешил.

И ето пред мен пак се отварят
Две небеса:
Едно надясно
И едно наляво.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

3

добавената стойност

3

повишаване на мотивацията

3

иновация / въвеждане на нови методи

3

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

4

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Източникът предлага лична селекция от
- граматически теми, с фокус върху конкретни въпроси> членът, словесен аспект;
- съвременна румънска поезия в превод;
Може да се използва по-скоро като мотивация за създаване на подобни блогове като продължение на самообучението;
Като пример за обучение в процес на обучение;
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit