This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Elävä Suomenlinna -opetusmateriaali / Living Suomenlinna -teaching material

Julkaisupäivämäärä

2020

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Kestävä kehitys
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B2
C1
C2

Materiaalityyppi

Äänite
Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto

Taidot

Kuuntelu
Kriittinen ajattelu
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Elävä Suomenlinna on opetusmateriaali, jonka kohteena on ainutlaatuinen sotilasarkkitehtuurin muistomerkki, Suomenlinnan linnoitus, joka on Unescon maailmanperintöluettelossa. Aineisto sisältää podcastin ja pdf-muotoisen oppimateriaalin.
Aineisto on suunniteltu sopimaan niin etäopiskeluun kuin itsenäiseenkin opiskeluun, ja se tarjoaa erilaisia ja erilaajuisia opintosuosituksia 3-5 opintopistettä varten. Oppimateriaalin osia on helppo mukauttaa eri tarkoituksiin muuttamalla toteutustapoja tai rajaamalla käytettyä materiaalia tai tehtävien pituuksia. Jokaista jaksoa varten on laadittu ohjeellinen kesto ja aihepiiri.
Podcast-jaksojen sisältöä tukevat sekä helpot että vaativammat tekstit. Tekstivalikoimasta löytyy tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja, tutkijoiden blogiviestejä ja muita niihin liittyviä asiakirjoja. Lukulista on avoimesti luettavissa verkossa.
Materiaali ehdottaa lisäksi erilaisia arviointimahdollisuuksia opettajalle.

Tapaustutkimus

Tämä opetusresurssi sopii historian, arkkitehtuurin, matkailun, kaupunkisuunnittelun ja maisemantutkimuksen sekä kulttuurintutkimuksen jatko-opiskelijoiden tarpeisiin. Materiaali sisältää temaattisesti jaettuja esseeaiheita ja materiaaleja matkailun, kaupunkisuunnittelun ja tulevaisuudentutkimuksen, kulttuurin ja maiseman tutkimuksen kursseille. Opettaja voi helposti määrittää kurssin opintopisteiden määrän esimerkiksi muuttamalla esseiden tavoitepituutta. Podcast-sarjaa ja aineistoa voidaan käyttää myös humanististen tieteiden näkökulmasta laajemmin tieteen viestinnän välineenä. Opiskelija voi itse valita osiot, joiden avulla hän tutustuu tiedeviestintään ja tieteen saavutettavuuteen. Materiaali on hyvin sovellettavissa eri tarkoituksiin. Podcast ja siihen liittyvä materiaali ovat tehokas väline asynkroniseen oppimiseen ja sitä voidaan käyttää myös opitun kertaamisessa oppikirjan sijaan.

Ohje

Oppimispäiväkirja
Opiskelija kuuntelee sovitut podcast-jaksot, lukee valitut lisämateriaalit ja kirjoittaan niiden pohjalta 1-2 sivun mittaisen oppimispäiväkirjan.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

5

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Kattava ja mielenkiintoisesti toteutettu oppimateriaali sekä äidinkielisille että edistyneille ulkomaisille opiskelijoille. Materiaalia on helppo soveltaa ja mukauttaa erilaisiin opetustarkoituksiin ja se tarjoaa erilaisia opintokokonaisuuksia. Tekninen toteutus on joustava ja yhdistää podcastin ja vakaaseen pdf-muotoon joka on helppo ladata tai jota voidaan käyttää verkossa. Opettajat voivat helposti valita materiaalista sopivat osat eritasoisille opiskelijaryhmille tai tiettyjen alojen opiskelijoille, kuten historian, arkkitehtuurin tai viestinnän opiskelijoille. Materiaalin sisältö on motivoivaa ja yhdistyy tehokkaasti edistyneen tason kielen oppimiseen. Materiaali tarjoaa myös hyvän valikoiman arviointimenetelmiä kurssisuorituksia varten.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit