This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Information, media, entertaiment

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

recent, regularly updated

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Журнализъм и медия

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Аудио

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика
Prosody

Умения

Разбиране и слушане
Говорене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Podcastes/soundtracks from Bulgarsko National Televizija BNT / Bulgarian National TV, 2 to 5 mins long mainly under Entertaiment; some are on Information, Media, Media Ethics, Health

Опции.

under validation

Указания

Listening comprehension; conversation; debate; writing lessons

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

5

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

5

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

5

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Podcasts provide up-to-date information in standard colloquial Bulgarian, in monologue (presentation, description, argumentation, short narratives) and dialogue formats (inteviews), in a range of all-gender voices.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit