This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Англо - български двупосочен речник

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date shown; available

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Счетоводство
Изкузтво и музика

Бионаука
Бизнес и комуникация
Инженерство
Международните отношения
Журнализъм и медия
Право
Медицина. Медицинска сестра
Устойчивост
Педагогика
Туризъм
Military Service

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

A1
A2
B1
B2

Учебен материал

Справочници (онлайн речници; помагало за граматиката)

Езикови полета

Лексика

Умения

Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Онлайн ресурс за изтегляне, лесен за използване.
Въведете дума за превод на български или английски и щракнете върху Превод. Търсенето дава фрази. Налична функция за плъзгане и пускане. Разпознава избрана дума. Показва всички думи, близки по правопис.
Адресира нуждите на потребителите от всички нива.
Може да бъде валидиран като основен ресурсен инструмент за самостоятелно обучение или класна стая.

Опции.

awaiting validation

Указания

Ресурсът може да се използва на всички етапи за
- проверка на смисъл, правопис, граматична категория, контекст;
- полезни при изучаване на лексикални / семантични категории - многозначни думи, омоними, синоними, антоними, пароними и др.
- да се използва за основен и разширен контекст;

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

5

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Като традиционен вид източник, лексикографските произведения осигуряват подкрепа на всеки етап от езиковото обучение и преподаване.
За начинаещи> достъпът до лесен за използване директен E-Bg речник може да повиши мотивацията за практикуване на овладяване на азбука, значения на нов негермански/романски език, правопис и изучаване на фрази;
За средно напреднали - упражняване на смислени фрази, изречения, идиоматичен израз.
За всички ученици - оценка на напредъка.
За лектори> надежден източник, който да бъде интегриран в задачите.
Може да се използва в класове за изграждане на речников запас; задачи за четене
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit