This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

'Do you study or work?' A Lesson from the textbook “A Window to Lithuanian” / Ar tu studijuoji, ar dirbi?

Publikacijos data

2021

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Verslas ir komunikacija

Mokymosi scenarijus

Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1

Priemonės tipas

Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika

Gebėjimai

Klausymas
Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Šis mokomasis leidinys skirtas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Mokomoji medžiaga parašyta remiantis komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. Mokymo medžiaga išdėstyta nuosekliai ir aiškiai. Šiame leidinyje mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos būdų, yra daug įvairių skaitymo, klausymo, kalbos vartojimo, kalbėjimo ir rašymo užduočių bei pratimų. Užduotys yra patrauklios, aiškios ir tikroviškos – mokoma to, ko reikia realiame gyvenime (pasisveikinti, pasiteirauti ir suteikti informacijos, pasišnekėti apie studijas ar darbą ir pan.). Šioje pamokoje, kaip ir kiekvienoje kitoje, pateikiama dažniausiai pasitaikančių viešųjų užrašų, padėsiančių geriau orientuotis ir jaustis Lietuvoje. Išklausę šeštą pamoką mokiniai turėtų gebėti vartoti svarbiausius žinomus posakius studijų ir darbo aplinkose, susikalbėti kasdienėse įprastose situacijose, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir tinkamai į juos atsakyti, suprasti užrašus mieste, užsirašyti informaciją, parašyti žinutę. Naudingos sociokultūrinės žinios padės mokiniams geriau jaustis ir prisitaikyti Lietuvoje – šalyje, į kurią jie atvyko. Leidinys parašytas lietuviškai, todėl skirtas darbui su mokytoju. Leidinio pabaigoje pridėta keletas gramatikos lentelių. Mokymąsi palengvins visų pamokose vartojamų žodžių lietuvių– anglų kalbų žodynas.

Atvejo analizė

„Langas į lietuvių kalbą“ pradėtas rengti 2011 m., po to, atsižvelgiant į studentų bei dėstytojų atsiliepimus, nuolat tobulinamas, pildomas ir spaudai galutinai parengta bei atnaujinta 2021 m. Priemonė yra sėkmingai naudojama Vilniaus universitete dirbant su Erasmus mainų programos studentais, taip pat taikyta mokant lietuvių kalbos Frankfurto universitete (Vokietija), Vašingtono universitete (JAV, Sietlas), Humboldtų universiteto Vasaros kursuose, Vilniaus universiteto Žiemos, Vasaros kursuose bei mokant VU Vakarinių kursų dalyvius. Vadovėlis skirtas studentams, tačiau juo puikiai galima naudotis mokant ir kitus suaugusius, praleidžiant ar pridedant medžiagos pagal mokinių poreikius. Gauti teigiami atsiliepimai (kasdienės situacijos, patrauklios gyvenimiškos užduotys, gramatikos mokymo nuoseklumas) iš besimokančiųjų leidžia teigti, kad priemonė atitinka jų lūkesčius.

Gairės

Pradėti mokytis siūloma nuo pamokos pavadinimo ir frazių. Po to pereiti prie žodyno, garsiai ištarti visus žodžius ir perskaityti frazes 3 p. Visą pamoką galima dalinti į dvi dalis: studijos ir darbas. Žodžiams, susijusiems su studijomis, įtvirtinti skiriamos 8, 9, 10 užduotys. Tada galima pasimokyti gramatikos (1 ir 2), jai įtvirtinti atlikti 2 užduotį. 11-15 pratimai skirti laiko raiškai su prielinksniais mokytis. Prieš tai reikėtų peržiūrėti 6 gramatikos lentelę. Šiame skyriuje taip pat mokoma ir mėnesių pavadinimų. Jiems įtvirtinti reikia atlikti 4 užduotį. Po to galima pasimokyti laiko raiškos: gramatika 4 ir 5, atlikti 5-7 užduotis. Temai apie studijas užbaigti siūloma atlikti 16-19 užduotis, perskaityti 1-7 pokalbius bei juos suvaidinti.
Tema apie darbą pradedama 1 ir 3 užduotimis, po to atliekamos 20-25 užduotys, skaitomi 8-12 pokalbiai. Pamokos pabaigoje yra dvi užduotys (26, 27) esamajm, būtajam ir būsimajam laikui įtvirtinti. Prieš jas atliekant reikėtų besimokantiesiems priminti, kaip sudaromos minėtų laikų formos.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

5

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

5

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

1

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Norint įvertinti besimokančiųjų progresą mokytojui teks pačiam pasirengti testą bei parengti gaires / klausimus studentų įsivertinimui – štai kodėl šeštas punktas įvertintas vienu balu.