This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä

Julkaisupäivämäärä

2009

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Kirjanpito
Talous ja yritysviestintä

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto

Taidot

Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Työkirja sisältää liiketalouden ja hallinnon perussanastoa ja käsitteitä lyhyesti suomeksi selitettyinä. Materiaali on hyödyllinen sekä itsenäiseen opiskeluun (auttaa esimerkiksi seuraamaan alan oppitunteja suomen kielellä) että tuntityöskentelyyn luku- ja kirjoitusharjoituksien yhteydessä. Materiaali on pdf-tiedosto ja se sisältää sanaston ja määritelmien lisäksi tilaa opiskelijan omille muistiinpanoille ja termien käännöksille oppijan omalle äidinkielelle. Materiaalia voi käyttää yksittäisten tekstiharjoitusten yhteydessä ja se sopii myös pidempiaikaiseen alan sanaston keräämiseen. Työkirjan loppuosaan on lisätty tyhjiä sivuja joissa on tilaa opiskelijan itse keräämälle lisäsanastolle.

Tapaustutkimus

Tämä työkirja vastaa korkeakouluopiskelijoiden LSP-terminologian oppimisen tarpeeseen. Se tarjoaa arvokkaan apuvälineen ulkomaisille liiketalouden ja hallinnon opiskelijoille. Työkirjaa voidaan käyttää myös itsenäisessä opiskelussa, mutta se ei sisällä opiskelijoille täsmällisiä ohjeita materiaalin itsenäiseen käyttöön eikä ehdota erityisiä työskentelytapoja terminologian oppimiseen. Tästä syystä opiskelijalle on hyödyllistä tutustua materiaaliin ensin opettajan johdolla. Lähde on hyödyllinen paitsi kielenopetuksessa, myös aineenopettajille, jotka voivat tukea sekaluokkien ulkomaalaisia oppilaita pysymään luennolla mukana ja oppimaan tarvittavaa terminologiaa. Lähdettä voidaan hyvin käyttää yhdessä ammattitekstien kanssa myös kontrastiivisessa oppimismallissa esimerkiksi kääntämisharjoitusten avulla kirjallisesti sekä pareittain ja ryhmissä.

Ohje

1 vaihe
Valitse oppitunnin aiheeseen sopiva teksti (kauppalehti.fi)
2 vaihe
Tehtävä on etsiä ainakin 10 sanaa tekstistä ja tarkistaa ne työkirjasta. Jos termi ei ole työkirjassa, se voidaan lisätä työkirjan lopussa olevaan tilaan.
Lisävaihe
Käytä etsittyjä sanoja ja muodosta niistä lauseita.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

3

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

1

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

4

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

3

Kommentit:

Hyödyllinen materiaali liiketalouden ja hallinnon sanaston oppimiseen ja kartuttamiseen erikoisalojen suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa. Helposti sovellettavissa erilaisissa oppimistehtävissä. Vaikka materiaali ei ole teknisesti kunnianhimoinen, sen sisällöt on suunniteltu tukemaan liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoita alan opiskelussa. Opettaja voi käyttää materiaalia eri tavoin kielenopetuksessa sekä verkossa että sen ulkopuolella, lähiopetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Materiaalia voidaan käyttää erilaisten oppimistehtävien tukena. Materiaalissa ei ole erityisiä ohjeita terminologian opiskeluun, joten opettajan ohjaus varsinkin alussa voi olla tarpeen opiskelijoille.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit