This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

TITLE

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

DATE OF PUBLICATION

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Медицина. Медицинска сестра

Описание на учебната ситуация

Самоучене

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика

Умения

Разбиране и слушане

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

DESCRIPTION

Опции.

CASE STUDY

Указания

GUIDELINES

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

4

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

4

използваемост

4

гъвкавост

4

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

COMMENTS
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit