This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Българско Черноморие

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date; recent/updated

Bръзка

Сфера

Устойчивост
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Bulgarian

Езиково ниво

B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Безплатна брошура, автор на българското Министерство на туризма.
Богато илюстриран информативен и проницателен източник от 24 страници.
Този добре структуриран източник предлага съществена информация по темата на книжен разговорен български език с основна, специфична и терминологична лексика.
Информацията е представена в няколко раздела: 1. Уникални факти за България. 2. Северно Черноморие> места, къмпинги. 3. Южно Черноморие - места, къмпинги. 4. Основни точки на картата. 6. Водни спортове. 7. Аквапаркове. 8. Културно наследство. 9. Забележителности и резервати. 10. Наблюдаване на птици. 11. Събития и фестивали. 12.
Въпреки рекламния си характер, източникът предлага изобилие от фактологичен и снимков материал, който може да се използва за езиково изучаване.
Брошурата има версии на английски, френски, немски, испански, което я прави използваема в различни езикови среди.

Опции.

Ресурсът е тестван в университета в Мелитопол в група от 8 студенти на ниво B1. по време на две сесии.
Според отговора на учениците източникът се е оказал привлекателен, полезен и полезен за развиване на езиковите умения на учениците. Повиши и мотивацията на учениците да изучават български език като LSP.
Студентите откриха, че работата с източник е иновативен подход към обучението на LSP, тъй като преди това са били изложени предимно на видео и аудио информация по темата. Писменият аспект допринесе за подобряване на уменията за четене и писане на учениците.
От техническа гледна точка източникът е лесен и интуитивен за използване: може да се прожектира на екрана; отпечатани и нарязани на части, посветени на различни теми в съдържанието. Използването на писмен текст в клас е от съществено значение, тъй като фокусира вниманието върху иначе игнорирани детайли.

Указания

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински език
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
1. Лекторът представя темата на студента/групата/класа.
2. Лекторът дава ключова лексика, като обобщава основните точки за уелнес, спа и балнео туризма в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават части от материал/съдържанието. Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

3

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен ресурс за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка учебно обучение мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясна формулировка по важна тема от голямо значение: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Като включват тези кратки презентации и лекции, тези материали подобряват езиковите умения и отговорността към околната среда.
Източникът предлага изчерпателна пътна карта за изучаване на основните релевантни елементи на темата.
Едновременно информативен и мотивиращ, източникът предоставя подобрения на любознателния обучаем.
Традиционно използвани в изучаването на езици, рекламните материали могат да бъдат иновативни, доколкото езикови образци за развиване на умения за говорене, четене и писане.
Типът източник е напълно преносим към други проекти.
Може да се използва за оценка на уменията и валидиране на умения за говорене, четене и писане.
Гъвкавостта на съдържанието прави източника адаптивен към различни нужди, тъй като източникът може да се използва както изцяло, така и на части/секции (напр. карти).
Както е замислено от авторите на съдържанието и дизайнера, меките и/или хартиените копия на източника са лесни за използване от всеки.
Източникът е безплатен и достъпен на портала.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit