This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Eesti keel algajatele 100 õppetunniga / Estonian for Beginners in 100 lessons

Ilmumise kuupäev

2020

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

inglise

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2

VAHENDI tüüp

Helisalvestus
Videosalvestus

Keele aspektid

Sõnavara
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

See eesti keele algtaseme helikursus asub YouTubeʼis ja on keelekursuse „50 Languages“ osa. Salvestisel on üle viie tunni igapäevakeeles kasutatavaid fraase, mida hääldavad nii mees- kui ka naissoost eesti keelt emakeelena kõnelejad. Iga fraas on tõlgitud inglise keelde. Materjal ei eelda eelteadmisi ja algab eesti keele põhiliste sõnade tutvustamisega. Edasi tutvustatakse videos üha keerukamaid väljendeid väga mitmesugustel teemadel, andes õppijale igapäevaseks suhtlemiseks vajaliku põhisõnavara. Salvestisel ilmub ekraanile tekst, mis aitab õppijal ka eestikeelseid sõnu ja väljendeid lugema õppida. Nagu materjali kirjeldusest selgub, on see mõeldud eelkõige A1- ja A2-tasemele.

Juhtumiuuring

Materjal on mugav selle poolest, et seda on võimalik õppida kahte moodi: kas ainult salvestist kuulates ja fraase korrates või siis ekraanile ilmuvaid fraase kuulates ja lugedes. Materjal sobib eelkõige neile, kes soovivad keelt iseseisvalt õppida. Ainus hindamisviis on video peatamine ja väljendi kordamine, häälduse õppimine ja fraasi äraarvamine, enne kui see inglise keelde tõlgitakse.
Kui salvestist kasutatakse klassiruumis, võib õpetaja video oma äranägemise järgi osadeks jaotada ja seejärel määrata need õppijatele kodutööks (kas järjestikku või teemade kaupa ‒ igal juhul peab õpetaja selle ette valmistama).

JUHISED

Avage link ja hakake videot vaatama. Kõik, mida vajate, on internetiühendus. Saate materjali nii ainult kuulata kui ka kuulata-vaadata. Viimasel juhul näeb õppija vastavaid sõnu ja väljendeid ekraanil tekstina.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

2

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

4

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal sisaldab üle viie tunni ehedat eestikeelset hääldust ja sageli kasutatavaid fraase ning on seetõttu väga kasulik sissejuhatus igapäevaeluks. Kuulamise ja kordamise kõrval tutvustatakse ka eesti keele põhigrammatikat ning seeläbi õpitakse grammatikat sobivas olukorras. Materjali kasutamiseks on vaja ainult internetiühendust. Salvestis ei ole aga peatükkideks jaotatud ja seetõttu saab õppija lähtuda vaid kuulatud minutitest. Samuti ei ole selge, milliseid teemasid salvestisel täpselt käsitletakse, puudub ka sisukokkuvõte.