This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

KEELERESSURSID TAHELA.COM

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Ajakirjandus ja multimeedia
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1

VAHENDI tüüp

Harjutus
Mäng
Pilt/ interaktiivse sisuga harjutus
Videosalvestus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

Käesolev veebileht on tasuta osa suuremast eesti keele õppimise projektist. See pakub kolme liiki tegevusi: YouTube'i kanali looja nimel hostitud videote kogu, interaktiivsete keelemängude kogu (võib kasutada viktoriinidena) ja mälukaartide kogu. Veebilehe graafika on särav ja kasutajasõbralik. Veebilehte on lihtne navigeerida, kuna kaasasolevad juhised on inglise keeles. Kasutaja saab valida huvipakkuva tegevuse tüübi ja seda jätkata, klõpsates vastaval lingil. Näiteks keelemängude kogu on üsna mahukas ja aitab mõista nii grammatilisi reegleid kui ka igapäevaseid väljendeid. Mälukaartide jaotis nõuab kasutajalt sisselogimist, kuid mälukaarte saate kasutada tasuta. Videoressursid on hostitud YouTube'is, nende kasutaine on tasuta ning see ei nõua mingit registreerimist. Antud ressurss võib huvi pakkuda neile, kes soovivad õpikuvabas keskkonnas omandada eesti keele põhitõdesid.

Juhtumiuuring

Õppejõud/õppija saab valida, millist tegevust ta teha soovib: video minitunnid, interaktiivsed sõnade sobitamise mängud või mälukaardid (viimasega töötamiseks peab kasutaja registreeruma). Kui kasutaja on valinud keelemängud, saab ta pärast mängu lõppu nende soorituse kokkuvõtte, misjärel võib mängu korrata. Mängud on tavaliselt lühikesed, kuid parajalt lõbusad ning suunatud nii sõnavara kui ka grammatikaoskuste arendamisele. Videoressursi leht viib kasutaja YouTube'i. Siin on 19 videoõpetust, mis käsitlevad eesti keele spetsiifilisi aspekte, nii grammatikat kui ka sõnavara, nt numbrid, riikide nimed, põhifraasid, tegusõnade aegade kasutamine, käändekasutus. Ressursi autor esitleb esmalt ingliskeelseid materjale ja juhiseid ning seejärel illustreerib nende kasutamist eesti keeles. Interaktiivsed videotaustad hõlbustavad uue materjali omandamist.

JUHISED

Järgige linki ja valige teile huvipakkuv kategooria. Teid suunatakse teisele lehele, kus on mitmesuguseid ressursse - videod, keelemängud või didaktilised mälukaardid. Video- ja keelemängude jaoks pole registreerimine vajalik. Kaardid nõuavad registreerimist, kuid saate neid kasutada tasuta.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

5

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

4

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

4

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Ressurss on visuaalselt atraktiivne ja pakub elavat interaktiivset keskkonda, kus kasutaja saab valida erinevate tegevuste ja teemade vahel. Iga ressursitüüpi saab õpilase/õppejõua äranägemisel kasutada kas eraldi või koos teiste selle veebilehe ressursitüüpidega. Kuna mälukaardid on tasuta, kuid nõuab registreerimist, siis see on ainuke ala, kus tuleb teha täiendavaid ettevalmistavaid samme. Ressurss pakub meeldivat õpikeskkonda ning jääb vaid kahetsusväärseks see, et edasijõudnutele või kindla eesmärgiga eesti keele õppimisest huvitatud kasutajatele ei ole siin vastavaid tegevusi.