This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Učenje slovenščine na spletu brezplačno

Datum objave

available on 30 October, 2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

German

Priporočena raven CEFR učenca

A1
A2
B1

Vrsta materiala

Activity/task
Audio
Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)
Video

Jezikovne značilnosti

Besedišče
Gramatika
Pragmatics

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
Branje

Opis

Ta spletna stran: https://www.ostsprachen-lernen.com/slowenisch_online_kostenlos_lernen.php
je zbirna stran, na kateri lahko spoznamo različne načine učenja slovenščine kot tujega jezika. Tu lahko spoznamo in preizkusimo nekaj primerov iz več različic. Naloge so zelo raznolike. Učne metode, prilagojene vsakemu tipu učenca, ponujajo ogromno zabave pri učenju. Spletni tečaj slovenščine lahko uporabljate tako na računalniku (Windows, Linux, Mac) kot tudi na pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih.
Ta zbirna stran vsebuje več vrst nalog:
- Vaditelj besedišča
- Vzorčni dialogi za poslušanje, ponavljanje in branje
- Učenje slovenščine z glasbo
- Slovar slovensko-nemški / nemško-slovenski
- Nasveti o slovenski slovnici
- Slovenski zvočni jezikovni vaditelj MP3

Študija primera

Gradivo bi se preverjalo v razredu ali kot projekt, ki bi ga bilo treba odnesti domov. Učenci bi morali izbrati nekaj dejavnosti, narediti vaje in ponoviti izraze iz osnovne slovenščine. Izgovorjava besed in izrazov lahko pripomore k lažjemu usvajanju jezika.
Učenci bi začeli s pomnjenjem besed, besednih zvez in praktičnih izrazov, ki jih lahko uporabljajo v vsakdanjem življenju. Prozodijo jezika bi se lahko učili že na začetku, učenci pa izrazov ne bi le poslušali in ponavljali, ampak bi jih lahko zapisali v svoj besednjak s pomenom v materinščini.
S pomočjo slovarja ali razrednega učitelja lahko izpišejo tudi ključne besede izrazov ali se pogovarjajo o tem, kako slovaški jezik deluje, tj. kako so naučeni izrazi zgrajeni. S tem se ne izboljša le njihov besedni zaklad, ampak lahko osvojijo tudi nekaj osnovnih slovničnih znanj. Učenje osnovnih izrazov je ključ do hitrega uspeha, saj se lahko vitki zlahka začnejo sporazumevati med seboj in so lahko motivirani za nadaljnje izboljšanje besedišča, da bi se lahko sporazumevali na bolj prefinjen način. Kot nadaljevalno vajo lahko govorijo drug z drugim in delijo svoje znanje, poleg tega pa dodajo še nekaj besednega zaklada.

Smernice*

Na tem spletnem mestu je več vaj, med katerimi sem zdaj izbral "Učenje slovenščine z glasbo".
Cilj naloge: S petjem slovenskih pesmi se izboljša izgovorjava. Z razumevanjem in pomnjenjem besedila pesmi si bogatite besedišče.
Uvodna dejavnost/ogrevanje: Pesem govori o slovenski prestolnici Ljubljani, zato bi najprej na zemljevidu poiskal Ljubljano in aktiviral svoje predhodno znanje o mestu.
Korak 1: Faza predstavitve: ogled in poslušanje pesmi na YouTubu: https://www.youtube.com/watch?v=cqB7_9nXUKU
Učenci iz besedila razumejo osnovne informacije: kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Kako?
2. korak: Učenci drugič vidijo in slišijo pesem in iz besedila že razumejo podrobne informacije. Učitelji lahko v ta namen izdelajo list z nalogami, s katerim je mogoče nadzorovati razumevanje.
3. korak: Učenci delajo v parih ali manjših skupinah in nadaljujejo s pisanjem besedila ali spreminjanjem besedila z drugimi primeri.
4. korak: Učenci delajo v parih in pišejo dialoge k pesmi, ki jih prav tako predstavijo pred plenarnim delom.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

4

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

4

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

3

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

4

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Gradivo je poučno tako za študente kot za predavatelje, saj lahko študenti delajo individualno in s pomočjo učitelja, ki jim lahko ponudi dodatno gradivo in ustvarjalne naloge. Učni jezik gradiva je nemščina. Gradivo je namenjeno širšemu krogu bralcev, uporabno pa je tako za individualno kot tudi za uporabo v razredu. Gre za dobro zasnovano spletno mesto za učenje slovenščine kot tujega jezika. Osnovni izrazi zagotavljajo ne le hiter napredek, temveč učence motivirajo tudi za dodatne vaje.
Stran je lahko dostopna vsem, ki se želijo naučiti slovenščine s pomočjo interneta.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit