This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Alustava ettevõtja käsiraamat (A start-up handbook)

Ilmumise kuupäev

2016

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

B2
C1
C2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Rääkimine
Kriitiline mõtlemine
Lugemine
Mediation

KIRJELDUS

See materjal on käsiraamat alustavale ettevõtjale. Nagu sissejuhatuses öeldud, on see koostatud EASi alustava ettevõtja baaskoolituse materjalide põhjal ning selle eesmärk on ettevõtluse alusteadmiste levitamine võimalikult paljude ettevõtjate seas. Käsiraamat annab sammsammulisi juhised, kuidas ettevõtet asutada – alates inspiratsioonist kuni tegevusplaanini. See on kasulik kõigile, kes mõtlevad ettevõtlusele kui karjäärivalikule või soovivad asutada oma ettevõtet või on juba astunud esimesi samme ja vajavad nõu edaspidiseks. Käsiraamatu lõpus on kaks lisa, mis sisaldavad viiteid edasistele materjalidele.

Juhtumiuuring

Käsiraamat on jagatud peatükkideks, millest igaüks sisaldab konkreetse teema kohta nii lugemist kui ka ülesandeid. Teave on esitatud mugavas ja ülevaatlikus vormis: tekstid on eri pikkusega, kuid üldiselt üsna lühikesed. Teksti järel on tavaliselt mugav täppkokkuvõte, mis võimaldab hõlpsasti jälgida argumentatsiooniloogikat ja ettevõetavaid samme. Igale tekstile järgnevad praktilised ülesanded, mille eesmärk on kinnitada esitletud materjali ning teha järeldusi elulistest näidetest ja mõelda oma tulevikuplaanide peale.

JUHISED

Kuna materjal on koostatud just kõikehõlmavaks materjaliks tulevastele ettevõtjatele, on seda väga lihtne klassiruumis kasutada – kas tervikuna või huvipakkuvate peatükkide kaupa. Õpilastele saab anda individuaalse töö või jagada nad rühmadesse, määrates igale ühe peatüki, mida nad peavad hiljem teistele esitlema. Peatüki lõpus olevad küsimused ja ülesanded peaksid pakkuma nii sisulist mõtteainet kui kutsuma kriitiliselt mõtlema nii klassiruumis kui ka individuaalselt. Ülesanded pakuvad sageli kaasahaaravat simulatsioonikeskkonda, kus õppijal palutakse välja töötada visioon, plaan, strateegia jne. Kõik materjalid on eesti keeles ja materjal ise on mõeldud Eesti publikule. Seega sobib see kõige paremini õppijale, kes juba oskab keelt hästi.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

4

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal on mõeldud alustavale ettevõtjale, kelle emakeel on eesti keel. See annab sammsammulisi juhised nii ettevõtte asutamise kui ka ettevõtja isiksuseomaduste ja teiste ärimaailmaga seotud külgede kohta. Usaldusväärse allikana pakub käsiraamat nii sissevaateid sihtkultuuri kui ka väärtuslikke professionaalseid nõuandeid.
Kuigi materjal on saadaval vaid PDF-vormingus, sisaldab see nii lugemismaterjale, mõtlemapanevaid ülesandeid kui ka aruteluküsimusi, mistõttu saab seda kasutada mitmesugusteks kaasahaaravateks tegevusteks. Kuna erisuguste ettevõtete loomise kohta räägitakse ka tõestisündinud lugusid, on sellel materjalil suur praktiline väärtus.