This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox: Játékos feladatok No. 3.1

A megjelenés dátuma

2015, available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt egy gyakorlatcsomagot állított össze az IKT szókincs elsajátításához. A gyakorlatok elősegítik a szójegyzékben szereplő szavak és kifejezések elsajátítását.
A gyakorlatok többnyire a B1-B2-es szintnek szólnak, de vannak olyanok is, amelyek a C1-es szinten haladó tanulóknak szólnak.
Az összesen mintegy 100 feladatot online vagy kinyomtatva, papíron is ki lehet dolgozni. Öt csoportra oszthatók: játékos, szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegalkotási és szövegértési feladatok.
Ez a taneszköz a magyar mint idegen nyelv tanulók számára készült weboldalon érhető el. A tartalmat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, és a témában szakértelemmel rendelkeznek. A feladatlapok között van egy tematikus gyűjtemény, amely az IKT nyelvi feladatlapokat tartalmazza magyar mint idegen nyelv tanulói számára. Ez a feladatlap 8 szó összekevert betűiből kéri a szavakat kirakni. A feladatlaphoz kulcs is tartozik.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az IKT speciális szókincsének gyakorlásához és értékeléséhez egyaránt. A feladatlap használható az ismeretek elmélyítésére. Ez a feladatlap egy összevissza szavakkal kapcsolatos gyakorlat. Nyolc alapvető informatikai szót tartalmaz, amelyeknek a betűi összekeverve vannak. A feladat a betűk kibogozása, hogy kiderüljön, milyen szavakat lehet belőlük alkotni. A tanulókat a honlapon elérhető IKT-kifejezésekről szóló szójegyzék segíti, amelyet szükség esetén használhatnak.
Az első feladat lehet, hogy a tanulók gyűjtsék össze a már ismert informatikai szavakat, hogy aktiválják a témával kapcsolatos háttértudásukat. Ezután a tanulóknak a betűket értelmes szavakká kell kibogozniuk. A társas tanulás elősegítése érdekében a tanulók párokba is állhatnak, hogy összehasonlíthassák megoldásaikat. Az utolsó tevékenység lehet, hogy a tanulók játszanak a mondatokkal; ez lehet Pictionary (a szavak lerajzolása/illusztrálása) vagy a szavak célnyelvi definícióinak megadása. Így a tanulás pragmatikai szempontjai is beépíthetők.

Útmutató

A feladatlapon nyolc informatikával kapcsolatos szó van magyarul. A bevezető feladat lehet a tanulók háttértudásának aktivizálása azáltal, hogy a már ismert informatikai szavakat gyűjtik össze. Ezután kibogozzák a betűket, elolvassák a szavakat. A hangos felolvasás a nyelv prozódiájának megtapasztalására is használható módszer. Mivel a tanulóknak lehet, hogy van előzetes tudásuk ezekről a kifejezésekről, a feladat elvégzése során építhetnek erre a tudásra. Az utolsó lépés lehet a feladat játékosítása: a tanulókkal Pictionary-t játszathatunk (az utasításokat lerajzolva/illusztrálva), vagy megadhatjuk a szavak definícióit a célnyelven. Így mind a kinesztetikus, mind az auditív tanulók extra támogatást kapnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A jelen tananyag az IKT szakos hallgatók igényeit elégíti ki, Ez a weboldal a magyar nyelvet második nyelvként tanulóknak szól. A pdf feladatlaphoz kulcs is tartozik. A speciális szókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincselemek bevésésére, és ez a tevékenység nagyon is a nyelvtanra koncentrál.
A tananyag weboldala:
Visit