This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Mislių kartoteka

Publikacijos data

2015-2021

Tikslinė grupė

Dėstytojai

Sritis

Mokytojų rengimas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C1

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas

Aprašas

Skaitmeninė mįslių kartoteka yra sudedamoji Lietuvių tautosakos elektroninių išteklių dalis. Mįslių skaitmeninė kartoteka kuriama kortelinės lietuvių mįslių sisteminės kartotekos pagrindu. Kartotekos kūrimą apie prieš 30 metų sumanė ir pradėjo akademikas prof. habil. dr. Leonardas Sauka.
Pagrindiniai skaitmeninės Mįslių kartotekos elementai yra objektas ir jo fiksacija. Objektas yra apibrėžiamas kaip tam tikro folkloro vieneto apibendrinta informacija. Fiksacija yra apibrėžiama kaip konkretus folkloro vieneto, galinčio turėti ne vieną versiją, užrašymas, pvz., teksto originalas, redaguota / adaptuota versija ir kt.

Atvejo analizė

Šis šaltinis suteikia daug medžiagos lietuvių kalbos mokytojams, besirengiantiems pamokoms: mįslės ir posakiai gali būti naudojami įvairiems tikslams kalbos pamokoje, pavyzdžiui, kaip pamokos pradžia, kaip žodyno išplėtimas, ugdant kalbinę įžvalgą ir atspėjimo sugebėjimus; jie taip pat gali būti naudojami semantikos ar leksikologijos paskaitose.

Gairės

Šiuos išteklius geriausia naudoti savarankiškoms studijoms, kaip naudingos medžiagos pamokai paruošti šaltinį. Mįslės yra įdomios, jos kelia susidomėjimą ir įtraukimą, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Mokytojų rengime mįslės ir posakiai motyvuoja besimokančiuosius mokytojus ieškoti naujoviškų būdų, kaip padidinti studentų susidomėjimą ir motyvaciją; jie taip pat išryškina kalbos turtingumą ir grožį.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

2

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

3

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

2

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

1

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

3

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Paieškos įrankis yra greitas ir paprastas naudoti.
Nuoroda:
Visit