This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Rövidítések a jogi nyelvben

A megjelenés dátuma

February, 2002 – January, 2012

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

jog

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

Ez a taneszköz a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült weboldalon érhető el. Itt taneszközök, szöveghallgatási tevékenységek, szövegek, feladatlapok gyakorlatokkal állnak rendelkezésre. Ezek típus és nyelvtudásszint szerint vannak rendszerezve. A tartalmakat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, akiknek komoly szaktudásuk van a témában. Ez a feladatlap egy egyszerű párosítási feladat a szerződések, jogi dokumentumok és szövegek gyakran használt rövidítéseiből, több jogterületről. Ez a feladat a különböző típusú tanulók tudásépítési eljárásait támogatja.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális a különböző jogterületek speciális szókincsének gyakorlásához és értékeléséhez egyaránt. A szókincset előre megtanultuk; ezután a feladatlapot a tudás elmélyítésére használhatjuk. Mivel a feladatlap a párosítást az utasításban használja, magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jogi szókincset először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a rövidítéseket; majd a feladatlapokat az új szókincselemek gyakorlásához lehet használni.
Bemelegítő tevékenység lehet, ha a tanulóknak olyan példaszövegeket adunk, amelyekben ezek a rövidítések kontextusba kerülnek. Ez a bevezető gyakorlat támogatja a tanulók jelentésalkotó mechanizmusát, és lehetővé teszi számukra, hogy megjósolják, hogy milyen jogtémát kell aktiválniuk a háttérismeretükben. Ezután a feladatlap egyéni vagy közös munkára egyaránt használható.

Útmutató

A tematikus gyűjteményben véletlenszerűen felsorolt speciális jogi rövidítések találhatók. Mivel a tanulók már rendelkeznek korábbi ismeretekkel ezekről a kifejezésekről, az új ismeretek integrálásakor építhetnek ezekre az ismeretekre. Ez a tanulási mód támogatja az elemzési készségeket és a globális tanulást: a tanulóknak különböző ismeretköröket kell aktiválniuk.
Bemelegítő feladat lehet, ha a tanulóknak olyan példaszövegeket adunk, amelyekben ezek a rövidítések kontextusba kerülnek. Ez a bevezető gyakorlat támogatja a tanulók jelentésalkotó mechanizmusát, és lehetővé teszi számukra, hogy megjósolják, hogy milyen jogtémát kell aktiválniuk a háttérismereteikben. Ezután a feladatlap egyéni vagy közös munkára egyaránt használható.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulóknak szól. Ez a pdf feladatlap megoldó kulcsot is tartalmaz. A speciális szókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincselemek gyakorlásához, nem reflexióra készült.
A tananyag weboldala:
Visit