This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Szójátékok 1: Alkotmányjog

A megjelenés dátuma

February, 2002 – January, 2012

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

jog

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

Ez a taneszköz a magyar mint idegen nyelv tanulók számára készült weboldalon érhető el. Itt taneszközök, hallgatási tevékenységek, szövegek, feladatlapok gyakorlatokkal állnak rendelkezésre. Ezek típus és nyelvtudás szerint vannak rendszerezve. A tartalmakat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, akiknek szaktudásuk van a témában. A feladatlapok között van egy tematikus gyűjtemény a magyar mint idegen nyelv tanulói számára a magyar mint idegen nyelv feladatlapok magyar nyelven. Ez a feladatlap egy párosítási feladat; nemzetközi kifejezéseket és azok magyar megfelelőit kell összepárosítani. Ez a feladat elsősorban a vizuális típusú tanulókat támogatja.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az alkotmányjog speciális szókincsének gyakorlására és értékelésére egyaránt. A szókincset előzetesen megtanítjuk, majd a feladatlapot az ismeretek elmélyítésére használhatjuk. Mivel a feladatlapon a párosítás főként az utasításban jelenik meg, magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jog szókincsét először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a szavakat; majd a feladatlapokat az új szókincselemek gyakorlásához lehet használni.
Egy bemelegítő tevékenység lehet egy lyukas szöveg készítése; olyan mondatokkal, amelyekbe a feladatlap kifejezéseit be kell illeszteni. Ez a bevezető gyakorlat támogatja a tanulók jelentésalkotó mechanizmusát, és lehetővé teszi számukra, hogy előre megjósolják, hogy milyen jogi témát kell aktiválniuk a háttértudásukban. Ezután a feladatlap egyéni vagy közös munkára egyaránt használható. Az utolsó lépés az lehet, hogy ugyanazokat a mondatokat használjuk, mint a bevezető részben, és most a tanulóknak az újonnan tanult kifejezésekkel kell kitölteniük a hiányokat.

Útmutató

A speciális jogi szakkifejezések, amelyeket magyar megfelelőik határoznak meg; ez a tanítási mód támogatja a konstruktív tanulási módot. Mivel a tanulók már rendelkeznek előzetes ismeretekkel ezekről a kifejezésekről, így az új információk felépítésekor ezekre a tudásra tudnak építeni. Először a szavak megfeleltetési feladatát lehetne használni, majd a tanulók láthatnák, hogyan használják őket ténylegesen valós kontextusban; vagy a tanulók összehasonlíthatnák ezeket a mintákat az anyanyelvükön használtakkal. A párosítási feladatok ideálisak lennének a rövidítések és jelentésük megfeleltetésére.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulóknak szól. Ez a pdf feladatlap kulcsot tartalmaz. A speciális szókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincselemek gyakorlásához, nem reflexióra készült.
A tananyag weboldala:
Visit