This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Jogi alapszókincs: Munkajog

A megjelenés dátuma

February, 2002 – January, 2012

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

jog

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

olvasás

Leírás

Ez a taneszköz a magyar mint idegen nyelv tanulók számára készült weboldalon érhető el. Itt taneszközök, hallott szövegértési feladatok, szövegek, feladatlapok gyakorlatokkal állnak rendelkezésre. Ezek típus és nyelvtudás szerint vannak rendszerezve. A tartalmakat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, akiknek szaktudásuk van a témában. A feladatlapok között van egy tematikus gyűjtemény a magyar mint idegen nyelv tanulói számára a magyar mint idegen nyelv feladatlapok magyar nyelven. Ez a feladatlap egy párosítási feladat; kifejezéseket és azok illusztrációit kell összepárosítani. Ez a feladat elsősorban a vizuális típusú tanulókat támogatja.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális a munkajog speciális szókincsének gyakorlásához és értékeléséhez egyaránt. A szókincset előzetesen megtanítjuk; ezután a feladatlapot az ismeretek elmélyítésére használhatjuk. Mivel a feladatlapot főként az oktatáshoz illeszkedve használják, magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jog szókincsét először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a szavakat; majd a feladatlapokat az új szókincselemek gyakorlásához lehet használni.
Ez a feladatlap ideális a büntetőjog speciális szókincsének gyakorlására és értékelésére egyaránt. A szókincset előre megtanítjuk; ezután a feladatlap használható az ismeretek elmélyítésére. Mivel a feladatlapot főként az oktatáshoz illeszkedve használják, magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jogi szókincset először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a szavakat; ezután a feladatlapokat lehet használni az új szókincselemek gyakorlásához.
Egy bemelegítő feladat lehet egy hézagkitöltő gyakorlatok készítése; olyan mondatok, amelyekbe a feladatlap kifejezéseit be kell illeszteni. Ez a bevezető gyakorlat támogatja a tanulók jelentésalkotó mechanizmusát, és lehetővé teszi számukra, hogy előre megjósolják, hogy milyen jogi témát kell aktiválniuk a háttértudásukban. Ezután a feladatlap egyéni vagy közös munkára egyaránt használható. Az utolsó lépés az lehet, hogy ugyanazokat a mondatokat használjuk, mint a bevezető részben, és most a tanulóknak az újonnan tanult kifejezésekkel kell kitölteniük a hiányokat.

Útmutató

A feladatlapokon szereplő speciális jogi kifejezéseket vizuális eszközökkel lehetne szemléltetni. Lehetne fényképekkel illusztrálni pl. a munkajogi szakkifejezések jelentését. Ezután a szavak és a képek párosítását lehetne alkalmazni. Más kifejezések (pl. rövidítések) esetében magyar szövegmintákat, pl. szerződéseket, hivatalos leveleket lehetne használni hiteles anyagként; a tanulók láthatnák, hogyan használják ezeket a kifejezéseket valós környezetben; vagy a tanulók összehasonlíthatnák ezeket a mintákat az anyanyelvükön használtakkal. Ezután mind a párosítási, mind a páratlan feladatok ideálisak lennének a rövidítések és jelentésük összevetésére.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a weboldal a magyar nyelvet idegen nyelvként tanulóknak szól. Ez a pdf feladatlap megoldó kulcsot is tartalmaz. A szakszókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincselemek gyakorlásához, nem reflexióra készült.
A tananyag weboldala:
Visit