This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Liiklusvanker. Metoodiline juhend / Carriage: A Methodological Guide

Ilmumise kuupäev

2013

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Inseneriteadus
Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1
B2
C1

VAHENDI tüüp

Harjutus
Õpik/veebipõhine õppekursus
Simulatsioon

Keele aspektid

Sõnavara

Oskused

Kuulamine
Rääkimine

KIRJELDUS

Kui algselt oli materjal mõeldud noortele jalakäijatele ja autojuhtidele, kelle emakeel on eesti keel, siis kirjeldatud tegevusi saab tõhusalt kasutada ka eri tasemega eesti keele klassides/kursustel, kohandades tegevusi õpilaste tasemega. See tegevusraamat õpetab tõhusalt põhisõnavara liikluse kohta alates liiklusmärkidest kuni juhtide ja jalakäijate käitumiseni tänaval ning sisaldab nii juhiseid rollimängude kohta kui ka allalaaditavaid kasutusvalmis tegevuslehti. Materjal on meelelahutuslik, kuid informatiivne täiendus igasse klassiruumi, kus õpilased peavad õppima liiklusega seotud sõnavara.

Juhtumiuuring

See käsiraamat pakub erinevaid tegevusi, mis on mõeldud väikelastele, kelle emakeel on eesti keel. Palun ärge laske end hirmutada raamatu algsetest kavatsustest ja pigem kohandage see oma klassiruumi keeleolukorra järgi. Siin on mõned soovitused.
a. Kui õpetate algajaid ja algklasside õpilasi, paluge neil järgida teie juhiseid (eesti keeles) või küsige neilt liiklusalase kirjaoskuse kohta. Need võivad hõlmata tegevusi, mida juht peab tänaval ohutuse tagamiseks tegema, liiklusmärkide tundmist või eestikeelsete juhiste andmist liiklusega seotud teemadel.
b. Prinditavaid ülesandelehti saab kasutada klassiruumis, kui eesmärk on omandada ja/või harjutada uut sõnavara (nt liiklusmärkide nimed). Õppijatel võidakse paluda lahendada ka ristsõnu, lihtsamaid matemaatikaülesandeid jms ‒ kõik eesti keeles!
Materjal pakub laia valikut tegevusi, mida saab kasutada soojendusena või lühiajaliste tegevustena, et mitmekesistada tööd klassiruumis või hõlbustada ümberlülitumist raskemini omandatavate teemade vahel.

JUHISED

1. Laadige materjal alla.
2. Kasutage seda tegevusraamatuna. Materjal on mõeldud valikuliseks kasutamiseks.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

5

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

5

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

3

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

4

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Hindamine põhineb sarnase materjali kasutamisel, kus C1 taseme õpilastel paluti rääkida graafilisest kujutisest. Õpilaste kaasatus, entusiasm ja tegelemisnauding, samuti eesmärgi saavutamine omandada ja praktiseerida vastavat sõnavara oli üle ootuste. Seetõttu soovitan tungivalt, et õpetaja prooviks mõnda selles raamatus kirjeldatud tegevust oma klassiruumis kasutada.