This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

MITMEPERSPEKTIIVSE AJALOOÕPETUSE METOODILINE JUHEND / A METHODOLOGICAL GUIDE TO MULTI-PERSPECTIVE HISTORY TEACHING

Ilmumise kuupäev

no date (no earlier than 2018)

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Õpetajate koolitus

Õppimismudel


Sihtkeel

Õppija lähtekeel

eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

C1
C2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Rääkimine
Kriitiline mõtlemine
Lugemine
Mediation

KIRJELDUS

Materjal on mõeldud praegustele ja tulevastele ajalooõpetajatele. Materjali taga on noorte, ajaloo ja ühiskondlike väärtuste hetkeseisu käsitlevad ELi dokumendid ning õpetamisteadlaste didaktikaalased tööd. See arendab ajalooklassis mitmekihilise vaatenurga loomist.

Juhtumiuuring

Materjali võib tervikuna kasutada juhendina, kuna see tutvustab esmalt valitud lähenemisviisi teoreetilist tausta ja seejärel pakub mitmeid tegevusi, mis on suunatud õpilase kriitilise mõtlemise oskuse ja ajalootunnis valitseva avastamishuvi parandamisele. Üks tegevus on näiteks Avatar (lk 17 jj), milles osalejad asetatakse teatud ajaloolisse olukorda ja neil palutakse konkreetsele sündmusele vastata. Rollimäng on hoolikalt lahti seletatud, selle didaktilised eesmärgid hästi esitatud ja motiveeritud, mille järel tuuakse illustreerivad näited. Teine näide on emotsioonikaardid (lk 27‒28), mille saab printida, välja lõigata ja jagada õpilastele, et nad saaksid teatud teema käsitlemisel oma emotsioonidest rääkida. See tõstab nende teadlikkust nii uuritava nähtuse keerukusest kui ka enda isiksusest.

JUHISED

1. Laadige materjal alla.
2. Kasutage seda juhendi või tegevusraamatuna.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

5

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

5

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

3

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
See materjal on ajakohane samm-sammuline juhend algajatele ajalooõpetajatele. Seda võivad käsiraamatuna kasutada ka kogenud õpetajad, kes soovivad oma õpetamisoskusi täiustada, tutvudes ELi dokumentides sõnastatud praeguste väärtuste ja väljakutsetega ning kohandades oma õpetamisviisi, et vastata kaasaegse hariduskeskkonna nõudmistele. Materjal pakub mitmeid strateegiaid, mida saab hõlpsasti kursuse õppekavasse lisada ja mis on loodud edendama õpilaste avastamishuvi, kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust.