This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Eesti keel digiajastul (Valge raamatu sari)

Ilmumise kuupäev

no date

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Inseneriteadus
Rahvusvahelised suhted
Ajakirjandus ja multimeedia
Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel


Õppija lähtekeel

inglise
eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

C1
C2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Rääkimine
Kriitiline mõtlemine
Kirjutamine
Lugemine
Mediation

KIRJELDUS

Materjal on kujundatud teatmikuna, mis kirjeldab eesti keele esindatust veebis. Materjali põhiomadus on, et kogu tekst on nii eesti kui ka inglise keeles, mistõttu saab seda kasutada mitmesugustes õpetamis- ja õpikeskkondades. Väljaanne käsitleb mitmeid küsimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, eesti keele struktuuri, eesti keele staatust riigikeelena ja viimase aja arenguid, loomuliku keele rakendustes kasutatavaid parsimistehnikaid jne.

Juhtumiuuring

Materjali saab kasutada järgmistel viisidel: a) harjutada lugemist üldkeeleoskuse tõstmiseks või lihtsalt lugeda oma erialaga seotud lõike; b) harjutada tõlkimist inglise/eesti keelde; c) tutvuda laia teemaderingiga, nt eesti keele kui riigikeele positsiooni tõstmine, selle põhistruktuur, loomuliku keele rakendustes esinevad keeleomased raskused, parsimisanalüüsi alused jne.

JUHISED

1. Laadige materjal alla.
2. Pange tähele, et sisulehel on nii eesti- kui ka ingliskeelsed tekstid, mis näitavad peatükkide ja väiksemate osade pealkirju, kusjuures iga (ala)pealkiri on klikitav link vastavale leheküljele.
3. Valige huvipakkuv peatükk/jaotis.
4. Harjutage lugemist ja tekstist arusaamist. Kui materjali kasutamise eesmärgid on erinevad, tutvuge nii vastava terminoloogia kui ka kultuurispetsiifiliste mõistetega.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

5

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal on veebiväljaanne, mis on saadaval pdf-vormingus. See ei sisalda ülesandeid, vaid pigem tutvustab eesti keelt infotehnoloogia ajastul. Materjali üks kindel eelis on, et kogu tekst on nii eesti kui ka inglise keeles, säilitades kogu materjalis peatükkide jaotused. See annab suurepärase võimaluse kõrgemal tasemel õppijatel täiendada oma eesti keele oskust, näiteks harjutada eriotstarbega tekstide lugemist ja mõistmist ning teha tõlkeid eesti või inglise keelde.