This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Naučite se slovenščine

Datum objave

9th September, 2000

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

angleščina

Priporočena raven CEFR učenca

A2
B1
B2

Vrsta materiala

Video

Jezikovne značilnosti

Gramatika
Prozodij

Spretnosti

Poslušanje
Branje

Opis

Jezikovni učni video je primeren tako za začetnike kot za naprednejše učence slovenskega jezika, saj na sistematičen način uvaja slovnico. Ker je učni jezik angleščina, je za popolno obvladovanje gradiva potrebno osnovno znanje angleškega jezika, vendar tabele omogočajo preglednost vsebine in pomagajo pri razumevanju. Video je odličen za individualno učenje jezika, lahko pa se uporablja tudi pri pouku v razredu, kjer lahko učitelj učencem ponudi dejavnosti in dodatne naloge za vadbo slovnice. Čeprav je poudarek na učenju in razumevanju slovenske slovnice, je potrebno nekaj osnovnega znanja besedišča, možno pa je tudi učenje slovnice. Čeprav gradivo izboljšuje znanje slovnice, je mogoče pridobiti ali se naučiti nekaj besedišča.

Študija primera

Gradivo bi se preverjalo v razredu ali kot projekt, ki bi ga bilo treba odnesti domov. Učenci bi si morali ogledati video posnetek, si ga prepisati ali natisniti in se naučiti osnovne slovenske slovnice. Celoten videoposnetek si lahko ogledajo prvič in si tako ustvarijo celostni pregled. Pomen neznanih besed lahko poiščejo v slovarju. S pomočjo slovarja ali razrednega učitelja je mogoče poiskati dodatne primere, ki podpirajo slovnico. S preučevanjem preglednic lahko učenci pridobijo tudi nekaj osnovnega besedišča. Nadaljnja vaja je mogoča z učenjem novega besedišča s pomočjo učitelja. Učenje osnovne slovnice je ključ do hitrega uspeha, saj lahko učenci začnejo sistematično vaditi. V nadaljevanju lahko učenci delijo svoje znanje in skupaj izvedejo nekaj vaj.

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Učenci se naučijo slovaškega besedišča. Udeleženci se lahko domislijo nekaterih besed ali izrazov ali mednarodnega besedišča, ki bi člane skupine spodbudili k uporabi slovaščine. Korak 1: Dejavnost pred gledanjem. Učencem povejte, da si bodo ogledali videoposnetek, ki uči osnovno slovaško slovnico. Videoposnetek omogoča učencem, da prepoznajo in vadijo osnovno slovnico. Učenci najprej opravijo pripravljalno nalogo in po navodilih si ogledajo celoten videoposnetek. 2. korak: Učenci se ob gledanju videoposnetka, branju in poslušanju slovničnih razlag seznanijo z osnovno slovensko slovnico in besediščem, ki podpira razlage. Korak 3: Učenci podajo povratne informacije o svojem razumevanju. Pri drugem ogledu dobijo navodilo, naj kopirajo ali natisnejo slovnične tabele in poiščejo neznane besede v slovarju. S pomočjo učitelja lahko uporabljajo in vadijo slovnico. 4. korak: Učenci lahko delajo v parih. Drug drugemu lahko preverijo razumevanje in zberejo še nekaj besedišča za vadbo slovnice. Tabele lahko obdelajo tudi kot dejavnost za zapolnjevanje vrzeli.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

3

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

3

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

3

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Videoposnetek je poučen tako za študente kot za predavatelje, saj lahko študenti delajo individualno in s pomočjo učitelja, ki jim lahko ponudi dodatno gradivo in ustvarjalne naloge. Učni jezik videoposnetka je angleščina, vendar je jasen in razumljiv. Učence motivira, da svoje jezikovne spretnosti uporabljajo na kompleksen način. Spremljanje lastnega napredka učencev je mogoče s pomočjo slovničnih vaj, ki jih pripravi učitelj. Vsebino je mogoče prilagoditi potrebam učencev, saj je mogoče gradivo dopolniti ali spremljati z drugimi viri ali gradivom. Videoposnetek je namenjen širšemu občinstvu in je uporaben tako za individualno uporabo kot tudi za uporabo v razredu. Je dobro zasnovan uvod v slovaško slovnico. Razlage omogočajo hiter napredek in učence motivirajo, da si ogledajo tudi druge dele video serije. Videoposnetek je lahko dostopen vsem, ki se želijo naučiti slovaškega jezika s pomočjo interneta.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit