This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Konjeniška terapija v Sloveniji (Konjska terapija)

Datum objave

19th June, 2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2
C1

Vrsta materiala

Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)

Jezikovne značilnosti

Besedišče
Prozodij

Spretnosti

Branje

Opis

Gradivo je dostopno na spletni strani LARAFORNM Primerno za potrebe srednje in višje-mediate študentov, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, ter za rojene Slovence v pedagoškem izobraževanju. Videoposnetek razvija bralne spretnosti učencev ter širi njihovo besedišče, povezano s tehniko, in strokovno znanje. Podaja praktično uporabne informacije o terapiji s konji. Gradivo je v pomoč tako predavatelju, ki ga lahko izvaja pri pouku, kot tudi študentom, ki ga lahko precej samostojno tudi raziskujejo. Njegov prispevek k posebnemu področju slovenske konjeniške terapije in s tem k izobraževanju kandidatov za učitelje je nesporen. Gradivo je primerno za tiste, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik in dobro obvladajo jezik, ter za tiste, ki jih konjeniška terapija zanima.

Študija primera

Gradivo bi se preverjalo v razredu ali kot projekt, ki bi ga bilo treba odnesti domov. Učenci bi prebrali besedilo o konjeniški terapiji v Sloveniji. Ob branju članka lahko zbirajo strokovno povezano besedišče, ki omogoča dostop do zgodovine, ciljev in nekaterih pomislekov konjeniške terapije. Po branju besedila in zapisu ključnega besedišča bi učenci med seboj delili svoje znanje z uporabo strokovnih fraz in izrazov, izposojenih iz članka. Na podlagi znanja o konjeniški terapiji, ki so ga učenci pridobili z metriko, bi morali sestaviti lastno besedilo s tega strokovnega področja. Kot nadaljevalno vajo bi lahko delili svoje izkušnje o tej posebni temi ali kateri koli drugi obliki terapije s pomočjo živali, ki jo poznaj

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Vključevanje informacij o terapiji s konji na splošno, ob upoštevanju prednosti in morebitnih pomanjkljivosti tega relativno novega načina pomoči in razvoja invalidov. Učenci odgovarjajo na vprašanja, kot so: "Kateri so glavni cilji terapije s konji?" ali "Kakšne učinke ima na ljudi? ”. Mogoče je pridobiti nekaj že znanega besedišča v zvezi s temo, saj imajo učenci morda že nekaj znanja o posebnem področju konjeniške terapije. Korak 1: Dejavnost pred branjem. Učencem povejte, da bodo prebrali članek o temi, o kateri so se pravkar pogovarjali. Gradivo bo učencem omogočilo prepoznavanje in vadbo strokovnega besedišča. Učenci najprej opravijo pripravljalno nalogo in dobijo navodilo, da iz članka zberejo in zapišejo strokovno besedišče. 2. korak: Ob branju članka učenci pridobijo znanje o učinkih terapije s konji. Morda prepoznajo nekatere mednarodne besede, ki pripomorejo k razumevanju. Korak 3: Učenci podajo povratne informacije o svojem razumevanju. Hkrati ponovno odgovorijo na vprašanja, ki so bila predstavljena na začetku ure, glede na to, kaj so se naučili. 4. korak: Razdelite razred v skupine po 4 (dve skupini bosta člani ekipe za konjeniško terapijo, dve pa laiki, ki sprašujejo o terapiji) in odigrajte razpravo o najuporabnejših informacijah iz članka. Med igranjem te situacije morajo učenci uporabiti besedišče, ki so ga predstavili in vadili med poukom.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

5

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

3

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

5

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Članek je poučen tako za študente kot za predavatelje, saj poleg koristnih informacij vsebuje tudi veliko strokovnega besedišča na to temo. Strokovni jezik na spletnem mestu je na visoki strokovni ravni, zato učenci za temeljito razumevanje potrebujejo nekaj osnovnega besedišča. Gradivo pomaga pri oblikovanju globalnega pogleda na temo. Jezik gradiva je slovenščina, zato ga je težko uporabljati v drugih jezikih, vendar je osnovna terminologija razumljiva.

Spremljanje lastnega napredka učencev je lahko izziv, saj je lahko ocenjevanje poleg tehničnega besedišča namenjeno tudi pridobljenemu znanju o značilnostih konjeniške terapije. Vsebino je mogoče prilagoditi potrebam učencev, saj gradivo posreduje informacije o določenem področju, ki jih je mogoče vključiti v kontekst izobraževanja učiteljev. Čeprav je članek namenjen širšemu občinstvu, je odličen za uporabo v posebne namene. Njegovo strokovno besedišče bogati znanje študentov na področju izobraževanja učiteljev.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit