This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Encyclopedic Dictionary of Protection Against Mass Destruction Terminology / Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Publikacijos data

2002

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Karyba

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

anglų
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Fonetika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas
Mediacija

Aprašas

Žodyne atrinkti ir paaiškinti NATO ir Lietuvos kariuomenėse dažniausiai vartotini apsaugos nuo naikinimo priemonių (ANP) terminai. ANP apima dalinių (padalinių) ir karių apsaugą nuo masinių bei įprastinių ginklų naudojimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių poveikio. Kadangi vadai ir štabai bendradarbiauja su civilinės saugos institucijomis, organizuoja karių apsaugą taikos metu ekstremaliosioms situacijomis, žodyne aprašytos ne tik naikinimo priemonės ir apsaugos nuo jų būdai, priemonės ir užduotys, bet ir įtaukti terminai, apibūdinantys labiausiai įmanomas Lietuvoje ekstremaliąsias situacijas, kai kuriuos civilinės saugos veiklos aspektus.
Rengiant žodyną, pirmiausia buvo paimti beveik visi NATO standartizuoti terminai, svarbiausi krašto apsaugos dalinių (padalinių) veikloje NATO standartai ir JAV kariuomenės oficialūs leidiniai. Iš viso žodyne pateikta daugiau kaip 1200 straipsnių. Žodyno straipsnio pradžioje (greta lietuviško termino) pateikiami termino atitikmenys anglų ir rusų kalbomis,toliaus seka išsamus termino paaiškinimas. Straipsnio pabaigoje taip pat pateikiamos nuorodos į kitus semantinėmis reikšmėmis susijusius terminus. Žodyne pateikti krašto apsaugos sistemoje vartojami sutrumpinimai ir specialios santrumpos. (žr. Santrumpos).
Žodyno pabaigoje pateikiami du mažesnies apimties terminologijos žodynėliai anglų-lietuvių ir rusų-lietuvių kalbomis. Jie padeda kalbos vartotojui susirasti specifinių terminų atitikmenis anglų ir rusų kalbose.

Atvejo analizė

Skaitydami karinę literatūrą ar bendraudami per pratybas studentai dažnai susiduria su vartojamais kariniais terminais ar jų sinonimais, pasitaiko netaisyklingų terminų vartosenos atvejų. Žodynas padeda išsiaiškinti termino apibrėžtį ir skatina vartoti patvirtintą taisyklingą terminą.

Gairės

Šis atviros prieigos išteklius yra skiriamas krašto apsaugos karininkams, puskarininkiams ir seržantams, Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems karybos ir civilinės saugos mokslus. Taip pat žodynas gali praversti ir civilinės saugos institucijų darbuotojams. Žodynas gali būti naudojamas kaip pasitikrinimo priemonė aiškinantis įvairius karinius specialybės terminus.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
„Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas“ yra puiki mokymo priemonė, skirta tobulinti studentų lietuvių ir anglų dalykinių kalbų žodynus. Išsamūs straipsnių aprašymai padeda tiek dėstytojui, tiek studentui išsiaiškinti termino apibrėžtį ir pavartoti jį taisyklingai skirtinguose kontekstuose. Apskritai, žodynas yra skirtas savarankiškam mokymuisi plečiant asmeninę sampratą apie apsaugos nuo masinių naikinimo priemonių galimybes.
Nuoroda:
Visit